آتش دل(23)
اشارت ز چشمم اشك غم جاريست امشب مرا حال عزاداريست امشب عزادارم، سيه پوشي غمينم حقيقت پيشهاي خلوت نشينم خدا را رخصتي تا راز گويم ز رؤياي خوش پرواز گويم چنان پروانه بال و پر بسوزم شرر، در ذيل خاكستر بسوزم

 

مجالي تا كمر محكم ببندم

 

چنان اسپند در آتش بخندم

 

شب ظلماني و گم گشته بسيار

 

هزاران مرغ عشق اينجا گرفتار

 

بيا امشب مدارا كن تو اي اشك

 

كلامم را گوارا كن تو اي اشك

 

من از سردرگمي‌ها شكوه دارم

 

من از نامردمي‌ها شكوه دارم

 

حقيقت كشته در محراب كوفه 

 

به چشم ماهم آمد خواب كوفه 

 

مرا با كوفيان كاري نباشد

 

چو گويم يار غمخواري نباشد

 

من از بي آبرويان زخم خوردم

 

ز نيش ياوه گويان زخم خوردم

 

رسن بر گردن اهل يقين است

 

كه تهمتها نثار مؤمنين است

 

جماعت از حقيقت روي گردان

 

شرف شرمنده از نسبت به مردان

 

غم نان اي جماعت، وا مصيبت

 

فراغت از برائت، وا مصيبت

 

چه شد تهذيبهـا و سادگيـها

 

به درس كربلا دلدادگيها

 

 

سلامت‌پيشگان شمشير بستند

 

يلان را از چه با زنجيربستند

 

 

به ياد روزهاي رفته از دست

 

دل خون مرا اندوه بشكست

 

 

شهادت خوبها را برد مانديم

 

خدا محبوبها را برد، مانديم

 

 

عزادارم دلي شوريده دارم

 

نه اشك است اين،كه خون در ديده دارم

 

 

به خود پيچيدن از درد درون است

 

دل از رشك مداوم خون خون است

 

 

تلاطم بود و ما آرام بوديم

 

زبون بازيچة اوهام بوديم

 

 

ذليل نفس پر افسون و سركش

 

خموش روزهاي خون و آتش

 

 

حذر بود از خطر ما را نه جرأت

 

چرا از حاصل ترديد، حيرت

 

 

چراجا مانده‌ايم؟ از خود بپرسيم

 

دليل آنچه را اين شد بپرسيم

 

 

بر آن ايّام بايد غبطه خوردن

 

دريغ از پا به سوي قبله مردن

 

 

چه شد آن روزهاي خود شكستن؟

 

به پيشاني حديث عشق بستن

 

 

چه شد شبهاي پر سوز مناجات

 

سري در چاه و مستي در خرابات

 

 

چرا خاكي‌ترين ها ، من فروشي؟

 

به دستان شرر خرمن فروشي

 

 

چه شد ما سادگي را ساده داديم؟

 

ز كف آمادگي را ساده داديم

 

اگر راه علي(ع) را درك كرديم

 

چرا حق دوستي را ترك كرديم؟

 

الا پـژمـردگان زجـر ديـده

 

يلان خيبر و والفجر ديده

 

چه مي‌شد رخصت پروازمان بود؟

 

زمان برگشته و آغازمان بود

 

                   
 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده