آتش دل(22)
مقتـــدا اي سند عشق به نامت حسين(ع) شور و جهاد است پيامت حسين(ع) كيستي اي ذوب خداي ودود گر تو نبودي به كجا عشق بود؟ دلبــر عشّاق سـراپا عطش دست به سرهاي مريدان بكش

عشق تويي، شور تويي، جان من

 

اي محك غيرت و ايمان من

اي شرف عشق ز خونت حسين(ع)

 

مفتخر از شور فزونت حسين(ع)

بنـدة حق ليـك اسير توام

 

مسـت علمـدار دليـر توام

عشق تو مبناي سعادت بود

 

خاتـمة عمـر شهـادت بود

غير ولاي تو مرا توشه نيست

 

حاجت دل، جز غم شش گوشه نيست

 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده