شهید صیاد در کلامیاران(10)
امانت­داری من دو مورد از اوصاف این شهید عزیز را عرض می­کنم. یکی امانت­داری ایشان بود که بسیار امانت­دار خوبی بودند. در قرآن کریم ۲۱ بار در مورد امانت مطلب داریم. مرحوم امین­الاسلام طبرسی که مفسر قرآن کریم و صاحب کتاب مجمع­البیان هستند، در مورد امانت دو نظر دارند: اول می­گوید امانت در آیات شریف که بیان شده مطلق است، خواه این امانت ملک باشد، یا انسان باشد، و یا حج باشد؛ خداوند متعال می­فرماید: امانت مطلق است.

نظر دیگر اینکه امانت در آیه شریفه برای زمام­داران توصیه می­شود. وقتی که مسئولیت حکومتی را به دست می­گیرند، حقوق مردم را آن­گونه که مطرح و بیان شده است، ادا کنند و حقوق حقه مردم را بپردازند. برابر نظر دوم هرکس که مسئولیت حکومتی دارد، مسئول این امانت الهی است.

یکی از اقوام علی(ع) مسئولیتی را از جانب امیرالمؤمنین می­پذیرد. این را در نامه پنجم نهج­البلاغه حضرت مطرح می­کنند. حضرت به استاندار آذربایجان خطاب می­کند از طرف من که مسئولیت گرفتید شما در اجرای امانت، شریک بودید اما به رغم خود، اموال را جمع کردید و گریختید. از بیان امیرالمؤمنین استفاده می­کنیم که هرکس در حکومت اسلامی مسئولیتی بگیرد، این مسئولیت امانت است. یکی از صفات بارز و آموزنده شهید صیاد امانت­داری ایشان بود. همه شما عزیزان با ایشان کار کرده­اید و هریک از شما می­توانید در این زمینه سخنرانی بسیار زیبا و جامعی داشته باشد.

 

منبع: شهید صیاد در کلام یاران، هادقی، محمود، 1394، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده