آتش دل(21)
پير رهدار آنكه انوار رخش جلوة خورشيد گرفت حرمت و مرتبهاش شهرت ناهيد گرفت آنكه در عرصة بيداد ابر قدرتها بر سر دست به حق پرچم توحيد گرفت آنكه با بوي بهاران به جهان جان بخشيد آنكه دنيا ز خروشش همه اميد گرفت آنكه فرياد رسايش كمر ظلم شكست از طواغيت زمان سلطه و تهديد گرفت

مسلمين را همه آوازه و جرأت بخشيد

 

از دل شب‌زدگان غفلت و ترديد گرفت

خفتگان را ز نهيبي به تقلّا وا داشت

 

خواب از ديدة جمعيّت نوميد گرفت

آنكه دنياي دني نفس و دلش را نفريفت

 

در جنان منصب پاينده و جاويد گرفت

 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده