نماز در آیینه خاطرات رزمندگان(4)
نماز وتوكُل كارمند ابراهيم ناد علي خرداد 1364 از طلوع تاغروب آفتاب يكسره مورد حمله هوايي رژيم بعثي عراق قرار گرفتيم . تراكم و شدت انفجار گلوله ها به حدي بود كه كسي فرصت جابجايي نمي يافت . انواع راكت و بمبهاي گوناگون پي در پي منطقه را مي لرزانيد و سراسر درآتش و دود فرو برده بود. رزمندگان با استفاده از امكانات ناچيز لحظاتي سخت را مي گذراندند. دراثرشدت بمباران هركس فكر مي كرد كه فقط خودش زنده است و ديگران شهيد شده اند.

گاهي پس از هرانفجار صداي كمك كنيد شنيده مي شد. ميزان ايثار دراين موقع آشكار مي شد كه كسي بتواند درآن شرايط ازسنگر خود بيرون بيايد و به ديگران ياري برساند.

رزمندگان شجاع و با ايمان، با فداكاري و ايثار فراوان امدادگري و تخليه مجروحان را به عهده مي گرفتند . دراين شرايط از آب و غذا خبري نبود چون تهيه آن امكان نداشت و همه نگران  و مضطرب بوديم ، تاآن كه همزمان با اذان ظهر يك فروند از هواپيماهاي دشمن مورد اصابت موشك رزمندگان قرارگرفت و درسيصد متري درب انتظامات پادگان درهوا منهدم شد و خلبان آن به اسارت درآمد.

حمله ها و بمبارانهاي بعدي هواپيماها بار ديگر مارا به درون سنگرها كشاند. ساعت چهار بعد از ظهر به عنوان راننده آمبولانس به همراه دوپزشكيار يك شهيد و سه مجروح را به بيمارستان انتقال دادم و بقيه روز را درسنگر گذراندم .

بمباران دوازده ساعت طول كشيد. پس از غروب آفتاب حملات هوايي به پايان رسيد.  رزمندگان نگران و عصباني ازسنگرها خارج شده و با يكديگر مشغول گفتگو شدند.

درآن هنگام كه آنان به علت شهادت و يا مجروحيت تعدادي از همرزمان خويش روحيه خوبي نداشتند،  صداي اذان مغرب  ازطرف نمازخانه شنيده شد. باصداي اذان آرامش خاصي به رزمندگان دست داد. نماز مغرب و عشا به جماعت اقامه شد و سپس توسط امام جماعت سوره فتح تفسير شد و از فضيلت نماز و اذا ن نيز سخن به ميان آمد. پس ازآن فرمانده لشكر طي يك سخنراني كوتاه رزمندگان را به صبر و برد باري و يكپارچگي دعوت كرد.

پس از نماز جماعت، اضطراب و افسردگي رزمندگان پادگان تبديل به آرامش  و صبر و بردباري شد.  هرچند كه در روزهاي بعداز شدت بمباران هوايي  دشمن كاسته شد، امّا با توكل برخدا و برگزاري نماز جماعت و آثار معنوي آن از يأس و سرخوردگي رزمندگان هم خبري نبود.

 

منبع: زمزمه ای در تنهایی، حسینیا، احمد، 1383، انتشارات عرفان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده