شهید صیاد در کلام یاران(6)

اجازه بدهید من شخصاً بروم سرتیپ دوم آزاده حسین یاسینی خاطره­ من از شهید صیاد مربوط به سال­های جنگ می­...

حدیث عاشقان(50)

فرمانده بايد جلوتراز همه باشد اين خاطره از ص 159 كتاب «پرواز تا بي نهايت» به روايت «ستوان حسن دوشن»...

درمانگران رزمنده(7)

آرامش خاطر قبل از ماموریت سرتیپ 2 حبیب الله میرزابابایی سال1359 فارغ التحصيل شدم. پس از ورود به نيروي هوايي...

تانک هاى بعثى در محاصره عقابان تیز پرواز (بخش دوم)

تشریح نقش نیروى هوایى در عملیات آزادسازى سوسنگرد امیر سرتیپ دوم خلبان موسوی، امیر سرتیپ دوم خلبان رمضانی مهمات مصرفی...

خلبانان(35)

آنچه خدا خواست سرهنگ خلبان محمّد قاسم دژستان قبل از آغاز عمليات بزرگيكه بعد به نام عمليات فتحالمبين معروف شد،...

نماز در آیینه خاطرات رزمندگان(4)

نماز وتوكُل كارمند ابراهيم ناد علي خرداد 1364 از طلوع تاغروب آفتاب يكسره مورد حمله هوايي رژيم بعثي عراق قرار...

آتش دل(17)

قدر شناسي پيك نور آمد، رهايي از سياهي يافتيم بهر پرواز از حصار آباد راهي يافتيم مه سراپا سوخت، آري...