آتش دل(16)
فردائيـــان ما عشق را مزيّن چون با شعور كرديم بهر وصال خورشيد از شب عبور كرديم دير فنا نهاديم راه بقا گزيديم مجراي خود فريبي از عقل، كور كرديم دجاّلهاي دنيا ما را به خويش خوانند ما با تفكّر از دل وسواس دور كرديم زنگار دل تمامي با آب توبه شستيم ما خلع يد ز جمع پست و شرور كرديم

در اين سراي فاني، ظلمت نقاب دارد

 

امروز را فداي فرداي نور كرديم

ما سرسپردگانيم، سالار ماست مهدي(عج)

 

اسباب را مهيّا بهر ظهور كرديم

با چشم گريه آلود اندر بقيع او را

 

از عمق قلب رؤيت، درك حضور كرديم

 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده