خلبانان(28)
سقوط هواپيماي عراقي سرتيپ غلامرضا صفايي نژاد در عمليات فتحالمبين دستور دادند كه پنج فروند شنوك، تعدادي از نيروها را به پشت نيروهاي دشمن هليبرن بكند. نيروها سوار بالگرد شنوك به پرواز درآمدند. ناگهان صداي تاپ كاور راشنيدم كه اعلام كرد: (Formation) بنشينيد روي زمين و بلافاصله هركدام از بالگردها درگوشهاي نشستند.

هنوز به طوركامل متوقف نشده بوديم كه صداي انفجار مهيبي بلند شد و لحظه‌اي بعد، يك فروند هواپيماي عراقي در نزديكي ما درحالي كه به تلي از آتش تبديل شده بود، سقوط كرد و خلبان آن با چتر نجات به پايين پريد بي درنگ بعضي از خلبانان به سراغ او رفتند و او را كه يك سرگرد خلبان عراقي بود با خود آوردند.

   اين هواپيماي عراقي براي شكار ما آمده بود كه خود شكار هواپيماهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران شد.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده