آتش دل(9)
سرباز عشق ارتشــــي مـؤمـــن و آزادهام درس شهامت به جهـان دادهام همدل و همدوش بسيج و سپاه نصرت جنگ است دليل و گواه دائمم از شور و شعف در خروش صادق و سرباخته و سخت كوش نيست هراسي كه خدا باورم پور علمدار علي(ع) رهبرم فاتح ديروز ميادين جنگ همره سازندگي بيدرنگ

معركه هر جاست مقدّم ترم

 

اسلحه بر دوش، مصمّم ترم

من دژ نشكستني ملّتم

 

خون رگم شد سند غيرتم

پيشكشم يك سر شوريده است

 

يار مرا عاشق خود ديده‌است

اين من و آزادگي و سوختن

 

بهر فرج ديده به ره دوختن

ارتشيم، صف شكني سرفراز

 

پيشرو و خط شكني پيشتاز

دست بسيجي و سپاهم به دست

 

وحدت ما قامت دشمن شكست

ما به هم آموخته و محرميم

 

هم قسم و هم نفس و همدميم

ارتشي از حبّ ولايت قوي است

 

دامن ارتش ز شرافت غني است

تفرقه انداز زبون، جاهل است

 

وحدت ما دائمي و كامل است

ارتشيم حادثه پرداز عشق

 

زنده ترين مظهر سرباز عشق

فاو چه شد يك شبه آزاد شد

 

كشور ويران ز كه آباد شد

ارتش محبوب و سپاه عزيز

 

يار بسيج‌اند به هر خاكريز

قلب سپاهي است وفادار دين

 

شور بسيجي‌است ظفر آفرين

فتنه هراسان ز جهاد من است

 

خامنه‌اي پير مراد من است

اوست امام من دلباخته

 

مرجع وارسته و خود ساخته

اوست كه فرماندة دلهاي ماست

 

رهبر والا و شكيباي ماست

حكم ولايت اگرم در رسد

 

عمر اجانب به جهان سر رسد

       
 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده