خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(56)
تأسیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی علاقۀ عجیبی به جمع آوری اسناد و مدارک دفاع مقدس و ثبت حوادث و وقایع آن دوران داشت. ایشان مرکزی را برای این کار مهم تأسیس کرد و نامش را «هیئت معارف جنگ» گذاشت. او اعتقاد داشت که این جنگ ، کلاس درس و دانشگاهی از معارف بوده است. می گفت: «جنگ ما جنبه های عرفانی زیادی داشت و باید این معارف را استخراج کنیم و به گوش نسل های آینده برسانیم.» به همین دلیل نام این مرکز را «معارف جنگ» گذاشت.

او به جز فرماندهان، دانش جویان دانشگاه های افسری ارتش را هم به منطقه می برد تا وقایع را از نزدیک دیده، و آن ها را از زبان فرماندهان شرکت کننده در عملیات ، بشنوند. ایشان مقید بود که با قطار، همراه دانش جویان به مناطق جنگی جنوب برود.

این طور نبود که بگوید دیگران بروند، من کار دارم و بعد خودم را می رسانم؛ خودش با دانشجویان و خانوادۀ شهدا سوار قطار می شد و به سمت جنوب می رفت.

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده