خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(54)
بصیرت و شناخت موقعیت یادم هست پس از جنگ تحمیلی، در یکی از سفرهایی که همراه با دانش جویان به مناطق جنگی جنوب رفته بودیم، بعد از نماز ظهر فردی آمد، خود را خبرنگار معرفی کرد و خواست تا با شهید صیاد شیرازی که آن زمان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بود، مصاحبه کند؛ سؤالی که می خواست بپرسد، دربارۀ حادثه ای بود که شب قبل از آن اتفاق افتاده بود.

آن حادثه این بود که در جریان جنگ اول خلیج فارس، دو موشک آمریکایی به نقاطی از خرمشهر اصابت کرده بود. البته این اتفاق به کسی آسیب نرسانده بود. آن خبر نگار مایل بود که نظر ایشان را دربارۀ این ماجرا جویا شود.

شهید صیاد شیرازی با هوشمندی به خبرنگار پاسخ داد که «مصاحبه نمی کنم و شما هم نباید چیزی منعکس کنید.» وقتی خبرنگار دلیل امتناع ایشان را پرسید، پاسخ داد: «دشمنان، دو موشک به خاک ایران شلیک کرده اند.  اگر من مصاحبه کنم، این طور تفسیر خواهند کرد که ایران از این اقدام دستپاچه و هراسان شده و جانشین ستاد کل نیروهای مسلحش را به منطقه اعزام کرده است.  در حالی که این اقدام برای ما هیچ اهمیتی ندارد؛ چرا که جنگ تحمیلی را  با هزاران موشک پشت سر گذاشته ایم.»

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده