تیپ37 زرهی در فتح المبین
بخش پانزدهم واگذاري و اعزام وسايل سنگين مهندسي به تيپ37زرهي بعدازظهر از ساعت 1400 درگيري و تبادل آتش هاي مستقيم تانكها و خمپارهاندازها ادامه يافت. و جنگنده بمب افكنهاي دشمن در سه نوبت مواضع و محل استقرار نيروهاي تيپ37 زرهي را مورد بمباران بيرحمانة خود قرار دادند. اقدامات پدافند هوايي در هر نوبت هواپيماهاي جنگي دشمن را متواري و آزادي عمل هواپيماهاي دشمن در هدفگيري دقيق را سلب مينمود.

قرارگاه نصر در ساعت1330 روز 4/1/1361 يك دسته وسايل سنگين مهندسي به محل درگيري تيپ37 زرهي اعزام كرد. تيپ37 زرهي در كمترين زمان با استفاده از اين وسايل مواضعي تعجيلي براي گردان هاي 237 و 239 تانك ساخت و سپس با احداث مواضعي در امتداد محور اصلي از تپه‌هاي علي گره زد تا امامزاده عباس به تقويت نيروهاي مدافع و مستقر خود در اين محور پرداخت. با احداث مواضع و استقرار نيروهاي رزمنده در مواضع رزمي، قدرت آتش و توان رزمي نيروهاي خودي به صورت چشمگيري افزايش يافت و تسلط بر عرصه نبرد را كاملاً در اختيار خود گرفت.

 

شنيدن پيامهاي فرماندهان نيروهاي دشمن

در ساعت1400 روز 4/1/1361 پست شنود تيپ37 زرهي پيامهايي را كه بين فرماندهان درگير نيروهاي دشمن دريافت مي‌كرد بدين مفهوم بود كه دشمن درتلاش است تا با اعزام نيروهاي تقويتي در بعدازظهر روز جاري ابتدا زمينه انهدام تيپ37 زرهي و سپس ساير نيروهاي قرارگاه قدس را در منطقه عمومي دشت عباس و امامزاده عباس فراهم نموده و آنگاه با استفاده از آتش و حركت نيروهاي زرهي را به سوي تپه‌هاي علي گره زد – سه راه قهوه خانه روانه و شرق سايتهاي چهار و پنج را به محاصره خود درآورد. چنانچه دشمن مي‌توانست اين عمليات را انجام دهد، پيروزي نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين عمليات با خطر جدي مواجه مي‌شد.

 

وارد شدن نيروهاي تازه نفس دشمن در منطقه دشت عباس

در ساعت 1500 روز 4/1/1361 دشمن با واردكردن نيروهاي جديد زرهي – مكانيزه و پياده نظام به صحنه نبرد در منطقه عمومي امامزاده عباس و تقويت نيروهاي درگيرش در جنگي نابرابر به برتري چشم‌گيري از نظر استعداد و توان رزمي نيروهايش دست يافته بود كه نتيجه آن منجر به پاتكي سنگين با استفاده از آتش هاي پشتيباني توپخانه‌ها و بمبارانهاي بي‌وقفه عليه نيروهاي تيپ37 زرهي و نيروهاي قرارگاه قدس گرديد.

نيروهاي دشمن به رغم اجراي پاتك سنگين و سرنوشت ساز بعدازظهر روز جاري و استفاده از تمامي توان رزمي و امكاناتش در مقابل ايستادگي و مقاومت دلاور رزمندگان تيپ37 زرهي و ساير نيروهاي قهرمان قرارگاه قدس و ساير رزمندگان ديگر قرارگاههاي عمل كننده نه فقط از پيشروي به‌سوي مواضع نيروهاي خودي ناكام گرديدند بلكه با دادن تلفات و خسارتهاي زيادي مجبور به عقب نشيني و اتخاذ مواضع پدافندي شدند. در پاتك بسيار سنگين دشمن عليه نيروهاي دلاور جمهوري اسلامي ايران، دهها تانك، نفربر و خودرو آنها منهدم و تعداد زيادي از افرادشان كشته شد.

 

تقاضاي اعزام نيروي كمكي از قرارگاه نصر 

در حالي‌كه در ساعت 1600 روز 4/1/1361 طي پيامي در‌خواست اعزام نيروي كمكي از قرارگاه نصر به عمل مي‌آمد، دشمن با وارد كردن نيروهاي جديد به عرصه نبرد و افزايش آتش هاي پشتيباني توپخانه‌ها، خمپاره‌اندازها و بمبارانهاي سنگين‌هوايي، پاتك سنگين ديگري را عليه نيروهاي تيپ37 زرهي در منطقه دشت عباس انجام داد. تلاش دشمن متمركز بر اين بود كه به هر صورت تيپ37 زرهي را وادار به عقب‌نشيني نمايد. ولي نيروهاي دشمن به‌رغم استفاده از حداكثر توان رزمي براي پيشبرد مقاصدشان باز هم با تحمل تلفات و ضايعات بسيار سنگين در پايان روز 4/1/1361 با عقب‌نشيني در مقابل فشار جانانه نيروهاي خودي از جمله: تيپ37 زرهي، اقدام به اتخاذ مواضع پدافندي در قسمت غرب و جنوب غرب امامزاده عباس، قسمتي از جادة دچه به ابوغريب در ارتفاعات تينه و دامنه شرقي ارتفاعات تينه نمودند.

 

اعزام پانصد نفر رزمنده بسيجي از طرف قرارگاه نصر به تيپ37 در پايان روز 4/1/1361

با ورود تعداد پانصد نفر از نيروهاي كمكي بسيجي در ساعت 2000 روز 4/1/1361 به تيپ37 زرهي، ركن يكم تيپ37 زرهي بدون فوت وقت اين تعداد نيروهاي تازه نفس را به نسبت نياز يگانهاي تابعه تقسيم و سهميه هر يگان را به واحد مربوطه اعزام و تحويل نمود. با فرا رسيدن شب و آغاز تاريكي، نيروهاي دشمن همچنين نيروهاي خودي از مانور كردن نيروها و جابه‌جايي تانكها خودداري نمودند و تبادل آتش هاي مستقيم تا اندازه‌اي فروكش كرد. ولي نيروهاي دشمن با پرتاب پي در پي گلوله‌هاي منور، فضاي منطقه نبرد را به خاطر وحشتي كه از نيروهاي رزمنده ايراني داشتند روشن مي‌كردند و تبادل آتش هاي پشتيباني توپخانه‌ها و خمپاره اندازها همچنان تا آغاز روشنايي صبح روز 5/1/1361 ادامه يافت.

دشمن با استفاده از تاريكي شب گذشته و وارد كردن نيروهاي تازه نفس ديگري به منطقه عمومي دشت عباس و جاده دچه به ابوغريب درآغاز روشنايي صبح روز5/1/1361 با استفاده از بمباران هوايي و آتش هاي سنگين توپخانه‌ها و خمپاره اندازها و غيره و با هدف قراردادن تيپ37 زرهي پاتك سنگين ديگري را انجام داد تا شايد بتواند با انهدام تيپ 37 زرهي و باز پس‌گيري امامزاده عباس مجدداً به سوي شرق و تپه‌هاي علي گره زد پيشروي نمايد كه اين بار هم با مقاومت جانانة تيپ37 زرهي و نيروهاي قرارگاه قدس با دادن تلفات و ضايعات و خسارتهاي سنگيني عقب نشيني نمود و ناكام و سرخورده، در مواضع قبلي زمين‌گير شد. اين درگيري سرنوشت ساز تا ساعت 1200 روز 5/1/1361 چهارمين روز جنگ به طول انجاميد.

بعدازظهر از ساعت 1400 درگيري و تبادل آتش هاي مستقيم تانكها و خمپاره‌اندازها ادامه يافت. و جنگنده بمب افكنهاي دشمن در سه نوبت مواضع و محل استقرار نيروهاي تيپ37 زرهي را مورد بمباران بيرحمانة خود قرار دادند. اقدامات پدافند هوايي در هر نوبت هواپيماهاي جنگي دشمن را متواري و آزادي عمل هواپيماهاي دشمن در هدف‌گيري دقيق را سلب مي‌نمود. بدين ترتيب روز5/1/1361 به پايان رسيد و از آغاز شب تا صبح روز 6/1/1361 پرتاب گلوله‌هاي منور دشمن و تبادل آتش هاي قهرآميز توپخانه‌ها و خمپاره اندازهاي طرفين به قوت خود باقي مي‌ماند و روند و فعاليت در آتشباري ادامه مي‌يافت.

 

نبرد روز 6/1/1361

همان‌طور كه قبلاً اشاره شد تيپ37 زرهي از صبح روز 4/1/1361 در كنترل عملياتي قرارگاه نصر قرار گرفت و مأموريت قرارگاه قدس در روز   6/1/1361 حفظ منطقه عمومي عين خوش و دشت عباس و اجراي تكهاي ايذايي به نيروهاي دشمن به منظور سلب ابتكار عمل از دشمن و تسلط بر وضعيت موجود عرصه نبرد بود.

 

حضور فرمانده نزاجا در قرارگاه تيپ37 زرهي

جناب سرهنگ علي صياد شيرازي به همراه جناب سرهنگ موسوي قويدل، جناب سرهنگ مفيد، جناب سرهنگ جمشيد منظوري، جناب سرهنگ حسام هاشمي و جناب سرگرد غلامرضا آذربون، در ساعت 1000 روز 6/1/1361 به منظور بازديد از نيروهاي رزمنده تيپ37زرهي در منطقه عمومي امامزاده عباس در پاسگاه عملياتي تيپ37 زرهي كه در يك كيلومتري شرق امامزاده عباس استقرار يافته بود حضور يافتند.

پس از توجيه ايشان در نحوه پيشروي تيپ37 زرهي به‌عنوان نيروي احتياط قرارگاه كربلا به امامزاده عباس و نتيجة جنگهاي چند روز گذشته و سركوب بي‌چون و چراي پاتكهاي متعدد دشمن در روزهاي گذشته و تسلط و برتري نيروهاي خودي بر نيروهاي دشمن در كل منطقه دشت عباس – ارتفاعات تينه و عين خوش فرماندهي محترم نزاجا فرمودند كه مايلم از امامزاده عباس و محل انهدام سه دستگاه نفر برهاي حامل خمپاره انداز تيپ37 زرهي ديدن كنم. امامزاده عباس هنوز در تيررس مستقيم تانكهاي دشمن بود به همين دليل به ايشان پيشنهاد شد كه حضور شما در شرايط فعلي در امامزاده عباس و محل انهدام نفربرها به مصلحت نيست. با وجود اين ايشان اصرار بر ديدن محل را داشتند و بلافاصله با دو دستگاه خودرو و حركت از مسير جاده اصلي در ساعت1130 در روز 6/1/1361 در امامزاده عباس و محل انهدام نفربرها حضور يافتيم.

فرمانده محترم نزاجا پيشروي برق آساي تيپ37 زرهي در قبال مقاومت هاي‌هاي سرسختانه دشمن، در كمترين زمان ممكن تا امامزاده عباس را تحسين نمود و سپس از تلاش و فداكاري رزمندگان تيپ37 زرهي قدرداني كرد، بعد از آن همگي با قرائت فاتحه براي آمرزش روح شهداي عمليات فتح‌المبين دعا كردند و در ساعت1200 روز 6/1/1361 به سوي قرارگاه فرماندهي كربلا عزيمت و منطقه را ترك كردند.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده