آتش دل(7)
هميشه سبز پيش رو عكس تو و ديده پر آب است هنوز جگر از هجر تو اي دوست كباب است هنوز من نه از بيعت خود خواسته روگردانم قسمتم خون جگر باشد و خود ميدانم من به خونخواهي زهراست(س) بپا ميخيزم خون ناپاك اجانب به غضب ميريزم

اي خميني تو مرا شهد ولا نوشاندي

 

هشت سالم به تَف كرب و بلا سوزاندي

من همان چفيه به دوش دل سنگرهايم

 

تا به رگ خون بودم، روح خدا برپايم

هرچه بر عاشق دلباخته‌ات سنگ زدند

 

آتش اندر دل مردان ره جنگ زدند

باز هم اهل وفا زنده و ثابت قدمند

 

گر چه عشّاق جگر سوخته، بي بال و پرند

 

منبع: آتش دل، بیطرف(محزون)، فرزاد،1386، تهران ایران سبز

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده