پسرم از جنگ متنفر باش (19)

کورمال کورمال تکه چوبی پیدا کردم و آرام مجدداً به سمت در رفتم. این بار به شکل اهرم دستگیره را...

تیپ37 زرهی در فتح المبین

بخش پانزدهم واگذاري و اعزام وسايل سنگين مهندسي به تيپ37زرهي بعدازظهر از ساعت 1400 درگيري و تبادل آتش هاي مستقيم...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(30)

صياد يك پارچه نور است گفتم كه حاج آقا! جناب صياد به شما سلام رساندند، گفتند: دلم براي شما تنگ...

خلبانان(24)

ما در منطقه مهران سقوط كرديم و نيروهاي ضد انقلاب و عراقي سريعاً ما را محاصرهكرده و دستگيرميكنند. ابتدا از...

خاطرات سربازان وظیفه از عملیات مرصاد(3)

ستوان سوم وظیفه علی رضا ویسویی جمعی تیپ35 تکاور ساعت 10:00 به ما دستور دادند که از منطقه گیلان غرب...

جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس

در فوریه ۱۹۸۳، عراق نیروهای خود را برای آموزش استفاده از هواپیماهای "سوپر اتاندارد"، به فرانسه اعزام کرد و در...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(54)

بصیرت و شناخت موقعیت یادم هست پس از جنگ تحمیلی، در یکی از سفرهایی که همراه با دانش جویان به...

آتش دل(7)

هميشه سبز پيش رو عكس تو و ديده پر آب است هنوز جگر از هجر تو اي دوست كباب است...