خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(52)
ولایت پذیری شهید صیاد به شدت تحت امر ولایت بود. معتقد بود که در روز قیامت همان سؤالی را از او خواهند پرسید که امام خمینی (ره) از او میپرسد؛ همیشه و در همه جا مطیع دستورهای ایشان بود و به نظر من بعد از رحلت امام هم مطیع ترین فرد در برابر رهبرانقلاب بود. این رفتار او ظاهری نبود؛ بلکه اطاعت را در عمل نشان داده بود. همان گونه که در دوران جنگ تحمیلی بارها و بارها به سبب انجام عملیات ها و طراحی های موفق نظامی، لبخند را بر لب امام خمینی(ره) نشانده بود، پس از جنگ تحمیلی هم با فعالیت هایش، دل رهبر انقلاب را شاد کرده بود.

شهید صیاد به هیچ حزب و گروهی وابسته نبود. او تا لحظۀ شهادت به جز خط ولایت فقیه پیرو خط دیگری نبود. نوعی رابطۀ مرید و مراد بین ایشان و رهبرانقلاب وجود داشت؛ به همین دلیل وقتی شهید شد، بیشترین اندوه را در چهرۀ رهبر معظم انقلاب دیدیم.

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده