تیپ37 در فتح المبین
بخش سیزدهم: پيام دريافتي از قرارگاه فرماندهي نصر قرارگاه فرماندهي نصر در ساعت 0900 روز4/1/1361 دستوراتي را به شرح زير با هماهنگي قرارگاه قدس ابلاغ نمود: - تيپ 37 زرهي باحفظ مواضع موجود تا رسيدن نيروهاي دو جناح از پيشروي به سوي غرب خودداري نمايد. - تيپ 2 زرهي دزفول به سوي شمال امامزاده عباس و جاده عينخوش به امامزاده عباس پيشروي كند و از پيشروي نيروهاي دشمن از عين خوش وغرب ارتفاعات تينه به منطقه امامزاده عباس جلوگيري نمايد. - تيپ 58 پياده ذوالفقار از ارتفاعات شاوريه به سوي شمال امامزاده عباس پيشروي و پس از پيوستن به تيپ 37 زرهي نيروهاي دشمن راسركوب و منهدم نمايد.
  1. توپخانه‌هاي تحت كنترل قرارگاه نصر وظيفه دارند حداكثر آتش هاي خود را به درخواست تيپ 37 زرهي به منطقه و محل استقرار نيروهاي دشمن در منطقه عمومي دشت عباس متمركز نمايند.
  2. در صورت امكان وسايل سنگين مهندسي به تيپ 37 زرهي اعزام خواهد شد.
  3. تيپ37 زرهي با استفاده از حداكثر توان رزمي خود نيروهاي دشمن را سركوب، منهدم نموده و نتيجه را گزارش نمايند.

 

استقرار در مواضع جديد و قدرت نمايي نيروهاي تيپ37 زرهي

گردان هاي تانك تيپ 37 زرهي با جا به جايي 150 تا 200 متر و استقرار در مواضع جديد درشرق جاده اصلي توانستند در همان دقايق اوليه تعداد دوازده دستگاه ازتانكها و نفربرهاي دشمن را منهدم كنند كه دود ناشي از سوختن آنها و انفجار مهمات داخل تانكها، نيروهاي دشمن را به وحشت انداخته بود.

صحنه جنگ به طور محسوسي عوض شد. نيروهاي خودي قدرت و توان نهفته خود را بازيافتند.نيروهاي پرشور ما با استفاده از گلوله‌هاي ثاقب ضد تانك (چون سندان و چكش) تانكها و ادوات زرهي دشمن را منهدم و متلاشي مي‌كردند.

به رغم اينكه در اوايل، تلفات و ضايعاتي غم انگيز و دلخراش (كه قبلا شرح داده شد) به رزمندگان جان بركف تيپ 37 زرهي وارد آمد، اما با اينحال نشاط دوباره سراپاي رزمندگان قدرتمند نيروهاي خودي را از اينكه به منطقه امامزاده عباس رسيده و نيروهاي دشمن رامجبور به اتخاذ شيوه پدافندي كرده‌ بودند دربرگرفته بود. خستگيها، بي‌خوابيها و عدم دسترسي به غذاي مناسب چند روز گذشتة سربازان حماسه ساز با انهدام تانكهاي دشمن رفع مي‌گرديد.

 

پيام گروهان سوار زرهي مبني بر قطع قريب الوقوع جاده اصلي

  ساعت 1000 روز 4/1/1361 گروهان سوار زرهي و متعاقب آن گردان 177 مكانيزه طي پيامهايي جداگانه ازپيشروي نيروهاي زرهي دشمن ازارتفاعات تينه به سوي جاده اصلي حد‌ فاصل تپه‌هاي علي گره زد و امامزاده عباس و قطع احتمالي جاده و دور زدن تيپ 37 زرهي خبر دادند و در پيامهايشان تاكيد كرده بودند كه در صورت عدم حضور فوري نيروهاي كمكي، نيروهاي خودي در خطر محاصره قرار خواهند گرفت.

 

 

عزيمت از امامزاده عباس به طرف تپه هاي علي گره زد

  ساعت 1000 روز 4/1/1361 پس از دريافت پيامهاي نيروهاي درگيريعني فشارنيروهاي زرهي و پياده و مكانيزه دشمن به قصد تصرف و قطع جاده اصلي ضمن گزارش پيامهاي دريافتي به قرارگاه فرماندهي نصر به منظور بازديد از چگونگي وضعيت با همراه داشتن سروان حسين حاتمي از امامزاده عباس به سوي تپه‌هاي علي‌گره‌زد حركت كرديم تا چگونگي وضعيت را ملاحظه و با اتخاذ راهكار منطقي از نزديك شدن نيروهاي دشمن به جاده اصلي جلوگيري به عمل آيد؛ چراكه در صورت تصرف جاده اصلي توسط نيروهاي دشمن نه فقط محاصره و انهدام نيروهاي تيپ 37 زرهي قابل پيش‌بيني بود، بلكه خساراتهاي سنگيني به نيروهاي رزمنده عمل كننده در نبرد فتح‌المبين وارد مي‌آمد. به همين دليل حفظ جاده اصلي از اهميت فوق‌العاده حياتي برخوردار بود.

پس از حركت از امامزاده عباس به طرف تپه‌هاي علي‌گره‌زد مشاهده گرديد كه تمامي ارتفاعات تينه به موازات جاده اصلي كه، حد فاصل جاده اصلي و ارتفاعات تينه را در برمي‌گرفت، مملو از نيروهاي زرهي و مكانيزه دشمن بود، كه با اجراي آتش هاي مستقيم و غير مستقيم در حال حركت و پيشروي به سوي جاده اصلي بودند.

پس ازطي چهار كيلومتر از امامزاده عباس به طرف تپه‌هاي علي‌گره‌زد و مشاهده وضعيت كه بسيار بحراني و خطرساز به نظر مي‌رسيد، متوقف شديم و با احضار سرگرد فلاحت پيشه و سروان طالبي فرمانده و معاون گردان 177 مكانيزه، به سروان فرسيو فرمانده گروهان سوار زرهي، سروان تعصب فرمانده يگان پياده غير سازماني، دستور داده شد كه با استفاده از يك دسته تانك ام- 60 كه در كنترل عملياتي گردان 177 مكانيزه بود و استقرار هر تانك به فاصله 600 متر از همديگر، تانكها از امامزاده عباس به طرف تپه‌هاي علي‌گره‌زد در غرب جاده اصلي و در سنگرهاي به‌دست آمده از دشمن با استفاده از گلوله‌هاي ثاقب ضد تانك و محترقه شديد ضد نفرات و خودروها مواضع دشمن را درهم كوبيده و حركات گستاخانه دشمن را سركوب نمايند؛ ضمن آنكه از پنج دستگاه تانك ديگر كه به خاطر نقص فني در خودروهاي تانك‌بر با تأخير به صحنه نبرد وارد مي‌شدند استفاده كرديم و بقيه طول مسير را تا تپه‌هاي علي گره زد به همين نحو پوشش داديم.

بنابه آنچه گذشت، اتخاذ راهكاري منطقي و اصولي كه برآيند نظرات فرماندهان مسئول و حاضر در صحنه بود، با به كارگيري كمترين نيرو جبهه 5/18كيلومتري ازتپه‌هاي علي‌گره‌زد تا امامزاده عباس را در مقابل فشار خيلي سنگين و غيرقابل انكار تيپ 10 زرهي عراق كه با دو گردان مكانيزه و يك گردان پياده تقويت شده بود پوشش و نيروهاي دشمن مجبور به توقف و اتخاذ وضعيت پدافندي شدند.

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده