تیپ37زرهی در فتح المبین
بخش دوازدهم: پيام دريافتي از گردان239 تانك ام -60 گردان 239 تانك ام-60 به فرماندهي سرگرد زرهي، علي عباسي كه معاونت آن را سروان كريم پيروزان عهده دار بود، درساعت 0840 روز 4/1/1361 طي پيامي عنوان كرد كه سه دستگاه از نفربرهاي حامل خمپاره انداز گردان مذكور كه در پنجاه متري شمال شرق امامزاده عباس استقرار يافته و در حال نبرد با نيروهاي دشمن بودهاند، بر اثر بمباران نيروي هوايي دشمن منهدم و تعداد يازده نفر از افسران و درجه داران و سربازان به شهادت رسيدهاند و گردان239 تانك ام-60 در معرض خطر جدي قرارگرفته است.

با دريافت اين پيام به‌سرعت به سوي محل پاسگاه فرماندهي گردان مذكور كه در شمال جاده و در500 متري شرق امامزاده عباس استقرار يافته بود، حركت كرديم. با ورود به مواضع و خط درگيري گردان ام – 60 مشاهده گرديد كه درگيري اين گردان هم با نيروهاي متجاوز دشمن دست كمي از درگيريهاي گردان چيفتن نداشت. پس از پياده شدن از خودرو و حركت از كنار تانك ها و ساير نيروهاي جان بر كف كه در حال تيراندازي بودند، با ابراز سلام و خسته نباشيد با اين از خود گذشتگان هميشه سرافراز ديدم، جناب سرهنگ نصرت الله معين وزيري كه يكي از طراحان معروف و به ‌نام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و نظرات نتيجه‌بخش و سازنده‌شان در تعدادی از طرح ريزيهاي عملياتهاي گوناگون هشت سال دفاع مقدس مورد نظر بوده، همراه با سرگرد علي عباسي در حال سركشي به تانك ها و نيروهاي رزمندة د‌رگير مي‌باشند و خدمه‌هاي تانك را به پايمردي و مقاومت و تيراندازي دقيق و مسلسل‌وار به سوي تانك ها و نيروهاي زرهي دشمن ترغيب و تشويق مي‌نمايند.

حضور جناب سرهنگ نصرت‌الله معين ‌وزيري در آن لحظات بحراني و طاقت فرسا آن هم درحالي كه در مقابل هر يك از تانك هاي خودي، پانزده تا بيست دستگاه از تانك هاي دشمن وارد عرصه جنگ شده و با فاصله بسيار كم و به حالت شاخ به شاخ يكديگر را مورد اصابت گلوله‌هاي آتشين قرار مي‌دادند، بسيار ارزشمند بود. من هرچند آشنايي چنداني با ايشان نداشتم از ديدن ايشان بسيار تعجب كردم و پس از سلام و احوالپرسي گفتم: جناب سرهنگ! حضور شما در شرايط حساس كنوني در بين نیروها تيپ 37 زرهي مايه دلگرمي و ارتقاي روحي رزمندگان گرديده است.

 ايشان نيز مرا بوسيدند و گفتند: «‌‌پس از دريافت خبر رسيدن تيپ37 زرهي به امامزاده عباس و در‌حالي‌كه درگيري قطعي با يگانهاي دشمن صورت گرفته، با‌ زحمت فراواني زير بمباران هاي پي‌در‌پي و آتشباريهاي توپخانه‌ها و ساير نيروهاي دشمن، خود را به صحنه نبرد رسانده‌ام ‌تا از نزديك شاهد فداكاريها و دلاوريهاي نيروهای رزمنده تيپ37 باشم. من حركت تيپ37 زرهي را از منطقه عمومي دارخوين و فياضيه آبادان و طي نمودن مسافت حدود 250 كيلومتر با راهپيمايي تاكتيكي به پاي پل نادري و به تپه‌هاي علي گره زد و عبور از خط لجمن و پيشروي و رسيدن به منطقه دشت عباس را كه با انهدام و در هم شكستن مقاومت هاي دشمن در ظرف مدت يك روز در حد فاصل تپه‌هاي علي گره زد تا امامزاده عباس به عنوان هنر جنگ تعبير مي‌كنم. تيپ37 زرهي اين ماموريت را به عنوان نيروي احتياط در كمال شجاعت انجام داده و هم اكنون با حضور خود در امامزاده عباس و منطقه عمومي دشت عباس، معادلات منطقه جنگي و آرايش و اتخاذ تاكتيك نيروهاي دشمن را بر هم زده است.»

 

اوج گرفتن شدت جنگ در ساعت 0840 روز4/1/1361

در ساعت0840 روز 4/1/1361 بمباران هوايي دشمن در محل استقرار نيروهاي تيپ37زرهي به صورت وحشتناكي اجرا ‌گرديد. به محض قطع بمباران هوايي آتش هاي توپخانه‌ها و خمپاره‌اندازها، همراه آتش مستقيم تانكها و ساير نيروهاي دشمن به صورت متمركز، موضع نيروهاي تيپ37 زرهي را در هم مي‌كوبيد. علاوه بر آن با ورود سريع نيروهاي زرهي و مكانيزه وپياده دشمن از طرف عين خوش و ارتفاعات تينه به طرف محل استقرار نيروهاي ما و همچنين پيشروي نيروهاي تيپ10 زرهي عراق( گارد رياست جمهوري ) از منطقه شرق ارتفاعات تينه به طرف جاده اصلي حد فاصل تپه‌هاي علي‌گره‌زد به امامزاده عباس به قصد تصرف و قطع جاده و دور‌زدن و انهدام نيروهاي تيپ37 زرهي به‌خصوص آتش هاي مستقيم و انبوه تانكهاي دشمن در منطقه دشت عباس، نيروهاي بدون سنگر تيپ37 زرهي را كه با استقرار بر روي زمين صاف در حال جنگيدن بودند، به طور صد در صد تهديد مي‌كرد. چنانچه درگيريها به همين روند ادامه مي‌يافت، آسيب جبران ناپذيري به تيپ37 زرهي و محل نيروهاي عمل كننده عمليات فتح‌المبين وارد مي‌‌آمد. بنابراين لازم بود براي نجات تيپ37 زرهي با حفظ اهداف تصرف شده چاره انديشي كرد.

 

تغيير موضع گردان هاي 237 و 239

در ساعت 0850 روز 4/1/1361 جناب سرهنگ غفار رامين، جانشين فرمانده تيپ، سروان محمد طاهر بهرام زاده و سروان غلامعلي آينه، افسران عمليات و اطلاعات ستاد تيپ37 زرهي و فرماندهان گردان هاي تانك را به پاسگاه فرماندة گردان239 تانك كه در معرض شديد غيرقابل تحمل آتشباري بي‌امان نيروهاي دشمن قرارگرفته بود،احضار شدند.

در زمينه ادامه وضعيت با حفظ مواضع موجود و حفظ نيروها در مقابل بمبارانهاي بي وقفه هوايي و آتش توپخانه به‌خصوص گلوله مستقيم نيروهاي زرهي دشمن طي يك بحث و تبادل نظر تعجيلي به ‌اين نتيجه رسيديم كه براي زنده ماندن و جنگيدن و حفظ مواضع موجود تا روشن شدن وضعيت كلي جنگ چاره‌اي جز اين نيست كه گردان 239 تانك ام-60 به منظور استفاده از عوارض طبيعي كه در فاصله 150 تا 200 متري پشت سر نيروهايش بود، بدون دور زدن تانك ها و در حالي كه تانك ها تيراندازي مي‌نمايند باعقب رفتن مواضع پشت سر خود را كه داراي عوارض طبيعي است به‌صورت بدنه محفوظ اشغال و با نهايت قدرت هر چه تمام‌تر جنگ را ادامه دهند.

همچنين به گردان 237 تانك چيفتن نيز دستور داده شد كه به همين صورت از جنوب غرب جاده اصلي به منظور استفاده از مواضع طبيعي به شمال شرق جاده اصلي تغيير مكان دهد‌ و با استقرار در مواضع جديد به صورت بدنة مخفي با استفاده از حداكثر آتش هاي نشان شده به ويژه گلوله‌هاي ثاقب ضد‌تانك، نيروهاي درحال پيشروي دشمن را مخصوصاً نيروهاي زرهي آنان را منهدم و نتيجه را گزارش نمايند.

 

پيامهاي دريافتي از يگانهاي سازماني و غير سازماني

 ساعت 0850روز 4/1/1361 سرگرد كرامت الله فلاحت پيشه فرمانده گردان 177 مكانيزه كه جناح چپ گردان چيفتن را پوشش داده بود طي پيامي اعلام كرد: نيروهاي عظيم زرهي و مكانيزه دشمن از ارتفاعات تينه در حال پيشروي به دشت عباس هستند و در حال حركت به طرف جاده اصلي امامزاده عباس مي‌باشند. هم‌زمان سروان فرسيو فرمانده گروهان سوار زرهي و سروان تعصب، فرمانده يگان پياده غيرسازماني كه سراسر جاده اصلي از تپه‌هاي علي‌گره‌زد تا نزديك امامزاده عباس را‌ تامين و پوشش داده بودند، طي پيامي از نزديك شدن نيروهاي بي‌شمار دشمن با آتش و حركت به طرف جاده اصلي خبر مي‌دادند.

 

گزارش وضعيت صحنه نبرد

تيپ 37 زرهي در ساعت 0850روز 4/1/1361 پيامهاي دريافتي از نيروهاي درگير و وضعيت پيش آمده را به قرارگاه فرماندهي نصر گزارش نمود و ضمن درخواست موكد پشتيباني هوايي و آتش هاي توپخانه، نسبت به اعزام وسايل سنگين مهندسي به تيپ 37 زرهي و پيشروي نيروهاي دو‌جناح تيپ 37 زرهي يعني نصر 4 درجناح چپ و نصر 5 در جناح راست محور پيشروي تيپ 37 زرهي، شديداً اصرار مي‌ورزيد.

 

مقاومت سرسختانه گردان 177و گروهان سوار زرهي

پس از گزارش وضعيت پيامهاي دريافتي از يگانهاي درگير به قرار‌گاه فرماندهي نصر، به فرماندهان گردان 177 مكانيزه و گروهان سوار زرهي وگروهان پياده، دستور داده شد كه با اشغال مواضع سمت چپ و منتهي به جاده و با استفاده از سنگرهاي تصرف شده از نيروهاي دشمن به هر قيمت ممكن، نيروهاي در حال پيشروي دشمن به سوي جاده اصلي را سركوب، و مجبور به عقب نشيني نمايند. ضمن اينكه هر گونه وضعيت غيرمترقبه را سريعاً گزارش كنند، همچنان كه نيروهاي زرهي تيپ 37 زرهي در منطقه امامزاده عباس و دشت عباس نيروهاي دشمن را شديداً تحت فشار كوبنده خود قرار داده است‌، هرگونه ابتكار عمل را ازنيروهاي دشمن سلب و خنثي نمايند.

  پس از ابلاغ دستورات جزء به جزء به فرماندهان نيروهاي تابعه تيپ 37 زرهي، جناب سرهنگ نصرت الله معين وزيري كه از قرارگاه كربلااحضار شده بودند در هنگام خداحافظي فرمودند:«دراين چند ساعت حضورم در تيپ 37 زرهي شديداً تحت تاثير فداكاريهاي رزمندگان سلحشور و نیروها قهرمان تيپ 37 زرهي قرار گرفتم و از هماهنگي و مشورت و اتخاذ سريع تصميم گيري در جا به جايي اندك نيروها با حفظ اهداف از پيش تعيين شده و حركت به عقب تانكها در اين مسافت 150 متري باحفظ اجراي تيراندازيهاي مؤثر بر روي نيروهاي دشمن به وجد آمده‌ام و چنانچه فرصتي دست دهد. در آينده اعمالي را كه در اين چند ساعت ازنيروهاي رزمنده تيپ 37 زرهي مشاهده كرده‌ام به صورت مدون مي‌نويسم تا در كلاسهاي آموزشي دوره‌هاي مختلف مورد استفاده دانش آموزان و دانشجويان دوره‌هاي مقدماتي، عالي و دافوس و غيره قرار گيرد. سپس با خداحافظي و با بدرقه بمباران و آتش هاي پرحجم نيروهاي دشمن به سوي قرارگاه نصرعزيمت نمودند.

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده