خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(50)
رازموفقيت چطور می شود که عده ای مانند شهید صیاد شیرازی این قدر محبوب و موفق می شوند؟ پیش ازهرچیز باید بگویم که شهید صیاد شیرازی با چند عادت به شدت مبارزه می کرد. اول اینکه مخالف خواب زیاد بود. دوم اینکه مخالف خوراک زیاد بود. ویژگی سوم این شهید هم کم حرفی ایشان بود؛ اما شنوندۀ بسیار خوبی بود. شما می دانید ویژگی های کم خوری، کم خوابی و کم حرفی، جزو ویژگی های یک انسان موفق است و در روایت های اسلامی هم براین موارد تأکید شده است.

روحیه و اخلاصی که شهید صیاد شیرازی داشت، در ذات او نهادینه شده بود. این شهید بزرگوار، توکل خاصی به خداوند داشت؛ نه فقط در مقام حرف، بلکه در عمل بارها و بارها در عملیات ها و شرایط حساس نظامی، این توکل قوی را از ایشان دیده بودیم؛ اعتقاد راسخ داشت که بدون عنایت الهی هیچ قدمی نمی توان برداشت.

 نکتۀ بعد این که شهید صیاد شیرازی اخلاص بالای داشت. هرکس او را می دید، شیفتۀ اخلاص این انسان وارسته می شد. مهم تر از همه این که او صبر زیادی داشت. هیچ وقت ندیدیم ناراحت و برافروخته شود. همیشه آرامش داشت و با حوصله با دیگران برخورد می کرد. او پیش از آنکه با دشمن بیرونی بجنگد، با شیطان و دشمن درونی جنگیده بود و در تزکیۀ نفس، جهاد اکبررا انجام داده و پیروز شده بود؛ به همین دلیل جهاد اصغر و نبرد در پشت خاکریزها برایش آسان بود. البته در این خودسازی تلاش می کرد دست دیگران را هم بگیرد و آنها را هم بالا بکشد. براین اساس می بینیم هرکس هرکجا با صیاد روبه رو می شد، روحیه اش تغییر می کرد.

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده