خلبانان(19)
اولين پرواز عملياتي سرهنگ خلبان حسين ربيعي روز هفتم جنگ بود كه من طبق دستور در اطراف رودخانة جراحي با يك بالگرد 214 در كنار پرسنل هوانيروز مستقر در آن منطقه فرود آمدم. هنوز با دوستان خوش و بش نكرده بودم كه سرهنگ جلالي فرمانده منطقه به طرفم آمد و به من گفت كه همراه تيمي كه هم اكنون به منطقه اعزام ميشوند بروم. به ايشان گفتم كه همين حالا رسيدهام، از طرفي با منطقه آشنا نيستم. اجازه بدهيد كمي استراحت كنم، بعد نقشهاي به من بدهيدكه منطقه را بشناسم: محل نيروهاي خودي و محل دشمن.

سرهنگ جلالي با آنكه حرفهايم را شنيد با اين حال‌ اصراركرد كه من همراه تيم پروازي بروم و چون من به نيت شركت در جنگ آمده بودم بدون آنكه كلمة ديگري برلب بياورم، همراه تيم پروازي به عمليات اعزام شدم. هنوز چند كيلومتر به استقرار نيروهاي عراقي مانده بود كه با آتش شديد نيروهاي عراقي مواجه شديم. بالگردها يكي پس از ديگري دور زدند و من هم به تبع آنها دور زدم. آن منطقه پر از دود سوختن پالايشگاه و مازوت بود و لذا وقتي دور زدم ديگر ساير بالگرد‌ها رانديدم. در همين حال، موشكي نيز درسمت چپ ما منفجرشد كه موج انفجار آن بالگرد ما را هم گرفت، به طوري كه بالگرد از كنترل‌خارج شد و با سرعت به طرف زمين ‌رفت. من آخرين تلاشم را روي فرمانها انجام دادم كه خوشبختانه فرمانها جواب داد و ما توانستيم بالگرد را به زمين بنشانيم.

   ابتدا حال كمك خلبان جناب آقاي فلاحي را پرسيدم، خوشبختانه او هم فقط شوكه شده بود و آسيبي به وي نرسيده بود. تنها كاري كه مي‌توانستم انجام بدهم ارتباط راديويي و تقاضاي كمك بود كه متأسفانه راديوها و (Gage)1ها از كار افتاده بودند. منطقه نا آشنا و خطر فراوان بود؛ تنهاكاري كه مي‌توانستم انجام بدهم پرواز با بالگرد بود.

   ابتدا به طرف شرق رفتيم، بعد ازمدتي پرواز به يك منطقه كوهستاني رسيديم. ناچار دور زديم و به طرف غرب آمديم ناگهان خود را بالاي سر نيروهاي عراقي ديدم؛ آنها با حجم آتش خود به استقبال ما برخاستند. زمين و هوا آتش شده بود بي درنگ دور زدم و اين بار مسيري  بين شرق و غرب  را گرفتم و پس از مدتها پرواز به محل تجمع بالگردها رسيدم. وقتي دركنار دوستان قرار گرفتم احساس كردم كه آنها ما را از آمار كم كرده و به خيال خودشان، ما هدف دشمن قرارگرفته و سقوط كرده‌ايم.

   در بررسيهايي كه انجام داديم، معلوم شد كه عراق براي آنكه از هجوم بالگرد‌ها در امان باشد ابتكاري به خرج داده و يك نيروي پدافند قوي را چند كيلومتر از يگان اصلي خود، جلوتر، مستقركرده تا بالگرد‌ها نتوانند به محل تجمع آنها دسترسي پيداكنند.

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده