خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(49)
توکل و تفکر توحیدی و قدرت تصمیم گیری شهید صیاد شیرازی با وجود آینده نگری، توکلی مثالی زدازی به خداوند داشت. آقای مهندس ((عظیمی)) یکی از فرماندهان جهاد سازندگی چنین نقل کرده است: یک سال قبل از عملیات خیبر دستور داده بودند پل شناوری برای استفاده در جنگ طراحی و ساخته شود؛ من هم روی این طرح کارکردم تا این که قسمتی از این پل طراحی، ساخته و در دریاچۀ ورزشگاه آزادی به آب انداخته شد. شهید صیاد پل را دید، تأیید کرد و همان جا دستور داد15 کیلومتر مثل آن تهیه شود تا در عملیات مختلف بتوان از آن استفاده کرد.»

هر عملیات نظامی مستنداتی به نام «طرح عملیاق» دارد. در طرح عملیاتی، فرمانده به استناد کتابچه ها و دستورالعمل های موجود، دربارۀ مسئولیت و اقداماق که باید در زمان های مشخص انجام شود، توضیح می دهد. در کشور ما که اسلامی است و رزمندگانش زیر سایۀ ولایت هستند، عبارت های این دستورالعمل ها کمی تغییر می کند؛ برای نمونه، به بخشی از طرح عملیاتی کربلای2 (فتح البین) که شهید صیاد شیرازی نگاشته است، توجه کنید: «موضوع: فرماندهی – این عملیات از قرارگاه کربلای2 ، قرارگاه تاکتیکی مشترک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا ) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت می شود. با توجه به اینکه: الف. رهبری حقیقی این عملیات سرنوشت ساز هم چنان برعهدۀ حضرت ولى عصر (عج) است، برای حفظ وحدت، مسئولیت فرماندهی و هدایت عملیات را با توکل به خدا شخصاً برعهده می گیرم. ب. چون جنگ و رزم ما در راه الله است، پیروزی آن به نام الله و رزمندگان اسلام به ثبت می رسد؛ انشاء الله. پ ، اولین برنامه پس از پیروزی، مراسم شکرگزاری همۀ رزمندگان اسلام به درگاه خداوند متعال است. امضا: فرمانده نزاجا سرهنگ توپخانه علی صیاد شیرازی.» ملاحظه می کنید که برخی عبارت های این طرح عملیاق، با دستورالعمل های معمول نظامی در دنیا تفاوت دارد. پیام این طرح عملیاتی این است که یک فرمانده مکتبی وقتی می خواهد نبرد کند، به این موضوع واقف است که سرباز حضرت امام زمان (عج) بوده، و رهبر و فرمانده واقعی، ایشان است. نکتۀ دیگر اینکه شهید صیاد شیرازی حتی فکر آینده را در این طرح کرده بود؛ به همین دلیل نامی از ارتش و سپاه برده نشده و تأکید شده است که همه چیز از آن خداست و همۀ رزمندگان اسلام به طور مشترک، پیروز این عملیات خواهند بود و بعد از عملیات هم موظفند سجدۀ شکر به جا آورند تا مغرور نشوند: چرا که خداوند متعال این الطاف را به آن ها ارزانی کرده است. منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده