گزارش آموزش معارف جنگ کارکنان پایور استان آذربایجان شرقی
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری ورشادت وایثارگری رزمندگان اسلام درهشت سال دفاع مقدس،آموزش معارف جنگ را برای کارکنان پایوردر تیپ 221 متحرک هجومی مراغه به مدت 2 ساعت و به استعداد 394 نفر در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

با بکارگیری یک  نفر استاد از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان و ایثارگران که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند در تاریخ 96/08/17  اجرا نمود.

 

آماردومین دوره آموزش معارف جنگ برای کارکنان پایور

 

ردیف

 

تاریخ شروع دوره

 

شماره دوره

 

محل برگزاری دوره

 

تعداد کارکنان پایور

 

جمع کل

1

17/8/96

دومین

تیپ221هجومی مراغه

394

394

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده