گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانشجویان وظیفه ورودی 01/08/96 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکترا) به مدت 16 ساعت و به استعداد 446 نفر در مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان برگزار گردید

با بکارگیری تعداد 10  نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 18 ساعت نفر از تاریخ 14/08/96 تا 17/08/96 به مدت 4 روز اجرا نمود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده