گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش جواد الائمه (ع)
به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری و رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس ، آموزش معارف جنگ را برای دانش پژوهان هنگ دانش آموزان کادر،آبان ماه سال 96 در مراکز آجا در مقاطع تحصیلی (دیپلم) به مدت 16 ساعت و به استعداد 807 نفر در مرکز آموزش جواد الائمه نزاجا برگزار گردید

با بکارگیری تعداد 18  نفر اساتید متشکل از فرماندهان عالی جنگ ، پیشکسوتان ، ایثارگران و آزادگان که خود در صحنه های مختلف جنگ حضور داشته اند با 35 ساعت نفر از تاریخ 13/08/96 تا 17/08/96 به مدت 5 روز اجرا نمود

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده