آتش دل(1)

يا حسيـــن (ع) اي كه از داغت جهان بر سينه و سر ميزند مرغ روح آدمي در كوي تو پر...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(23)

هيچ مادري به فرزندش نميگه خونهاترو ترك بكن. لذا من نگفتم كه جبهه رو ترك كنيد. هر سه پسرش شهيد...

خلبانان(16)

آمپول او درجواب گفت: در حاليكه ميخواستم آمپولي به بازيانفر بزنم عقب عقب رفته و از در مقابل به زمين...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(43)

گل از شاخه جدا شده ظاهراً دشمن در جریان حمله به تپه سبز، تصمیم جدی گرفته بود تا همۀ ما...

تیپ37 در عملیات فتح المبین

سر بزن نمرود را همچون قلم چون خليل الله در آتش نه قدم چون خليل آنكس كه از نمرود رست...

جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس

«با توجه به تجاوزات عراق به ایران اسلامی، بدینوسیله کلیه مرزهای آبی نزدیک سواحل ایران، منطقه جنگی اعلام میشود و...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید خضرایی نهاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش جواد الائمه (ع)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

پرسش و پاسخ هفته

نقش شهید مصطفی چمران، که از فرماندهان جنگ­های نامنظم بودند، را بیان کنید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از...