خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(42)

غسیل الملائکه جبهه ها ستوان شهید «حمید عابدی جبلی» افسر بسیار شجاعی بود. با وجود جثۀ کوچک و ضعیف، روح...

جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس

بخش پنجم: ایالات متحده امریکا امریکا در نخستین ترتیباتی که در منطقه، با حضور ترکیه، ایران، عراق، پاکستان و بریتانیا،...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(22)

مهم توفیق خدمت است ميگفت تعهد را بايد در چهره خدمت بيابيد، نه در لباس و درجه. وقتي اينگونه نگاه...

پسرم از جنگ متنفر باش (13)

پسرم از جنگ متنفر باش (بخش پنجم) ناوسروان حمید بزی در آن هیاهوی آتش بازی، عید را بدون شیرینی و...

تیپ37 در عملیات فتح المبین

خلبان بالگرد در مسيررفت و برگشت ما با مهارتي خاص بطور سينه مال و در ارتفاع بسيار كمي از سطح...

خلبانان(15)

درآن لحظات جناب مرادي كه توانست صحبت كند اولين جملهاي كه گفت اين بود: ـ آيا ميتوانم با يك پا...