تیپ37 در عملیات فتح المبین
به رغم فعاليت جنگنده بمب افكن هاي دشمن در كسب فرصت و بمباران ستون راهپيمايي تيپ 37 زرهي، رزمندگان پرشور و سلحشور تيپ 37 زرهي با ادامه حركت غرور آفرين خود به سوي پاي پل نادري و عبور از شهرستان اهواز بار ديگر در منطقه عبدالخان حد فاصل شهرستان هاي اهواز و انديمشك مورد حمله هوايي شكاري بمبافكن هاي دشمن قرار گرفته و اين بار هم بر اثر هوشياري و پدافند عامل هوايي نيروهاي تيپ37 زرهي راه به جايي نبرده و پس از متواري شدن، بمب هاي خود را در اطراف مسير راهپيمايي فروريختند.

بخش سوم: تغيير مكان تيپ مستقل 37 زرهي از منطقه عمومي دارخوين به پاي پل نادري

 

تيپ37 زرهي در پايان روز 2/1/1361 نحوه راهپيمايي تاكتيكي و حركت گردان هاي تابعه خود را از منطقه عمومي دارخوين و فياضيه آبادان به پاي پل نادري (فرودگاه اضطراري غرب دزفول) طي دستورالعملي به شرح زير ابلاغ کرد :

1. گروهان سوار زرهي به فرماندهي سروان فرسيو به عنوان پيشرو.

2. گردان 237 تانك چيفتن به فرماندهي سروان رضا نيكخواه.

3. گردان 239 تانك ام-60 به فرماندهي سرگرد علي عباسي.

4. گردان 177(مكانيزه غير سازماني) به فرماندهي سرگرد كرامت اله فلاحت پيشه.

5. گروهان قرارگاه تيپ37 زرهي به فرماندهي سروان زرهي عباس گرگين.

6. يگان پياده غير سازماني به فرماندهي سروان تعصب.

 

رعايت نكات ايمني

نيروهاي مذكور‌ ‌بايد در ساعت 0100 مورخ 3/1/1361 مواضع خود را به طور مخفيانه ترك و به محل بارگيري از پيش تعيين شده براي سوار شدن و حركت به محل جديد ماموريت تغيير مكان مي‌دادند. اين در حالي بود كه در بعضي از مناطق فاصله خطوط پدافندي نيروهاي خودي و دشمن به اندازة عرض رودخانه كارون بود و دشمن با شنيدن صداي غرّش تانك ها در هنگام جابجايي و با احتمال اينكه تيپ 37 زرهي به منطقه عملياتي فتح‌المبين عزيمت مي کند، مواضع و محل بارگيري نيروهاي ما را گلوله باران خواهد كرد و در اين وضعيت، دلاوران و رزمندگان خداجوي و خدمه جنگ افزارهاي سنگين از قبيل تانك، نفربر ‌و‌ توپخانه و همچنين خمپاره اندازها تا لحظه ترك موضع و حركت به سوي محل بارگيري با اجراي تيراندازي و شليك گلوله‌هاي آتشين نيروهاي دشمن را سردرگم کردند بطوري‌كه نيروهاي دشمن تصور مي‌كردند نيروهاي جديدي وارد منطقه شده است و روي اين اصل تيپ 37 زرهي را تا آخرين خودرويي كه از شرق كارون به محل جديد مأموريت عزيمت مي‌كرد، با آتشباري ناجوانمردانه خود بدرقه كردند.

 

نيروهاي جايگزين در خطوط پدافندي شرق كارون 

تيپ 40 سراب كه دو گردان پياده آن يكي به فرماندهي سرگرد پياده  ابراهيم ثابت (شهيد سرتيپ ثابت) و ديگري‌ به فرماندهي سرگرد پياده كريمي‌تبار در تاريخ 7/9/60 بعد از عمليات ثامن الائمه جهت تقويت پدافند از ساحل شرقي رودخانه كارون دركنترل عملياتي تيپ37 زرهي قرار گرفته بودند. از اواخر اسفندماه با دو گردان مذكور و نيروهايي از بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامـي جـايگزين تيپ37 زرهـي شده و پدافند شـرق كـارون را بر عهده گرفت. لازم ‌‌به ‌يادآوري است كه ‌در اين شرايط دشمن‌ اكثر نيروهاي خود را به منطقه عملياتي فتح‌المبين

 

گسيل داشته و در شرق كارون تهديدهاي آن چناني از سوي نيروهاي دشمن متصور نبود.

 

عزيمت تيپ 37 زرهي به پاي پل نادري از منطقة عمومي دارخوين

نيروهاي تابعه تيپ 37 زرهي بايد بطور جداگانه و مستقل خودروهاي چرخدار خود را به صورت ستون گرداني، همچنين تانك ها و نفربرهاي زرهي را نيز پس از سواركردن بر روي تريلي هاي تانكبر به صورت گرداني با راهپيمايي تاكتيكي و با به كارگيري اصول پدافند عامل هوايي از مبدأ به سوي مقصد حركت مي‌دادند.

ساعت 0500 مورخ 3/1/1361 كه خودروهاي تانكبر به محل بارگيري رسيده بودند، گردان هاي تانك، سوار كردن تانك‌ها و نفر برها را بر روي خودروهاي تانكبر شروع کردند و با ساير نيروها آمادگي ستون چرخدار خود را براي حركت به سوي مقصد (پاي پل نادري) اعلام داشتند.

 ساعت 0545 مورخ 3/1/1361 دستور حركت ستون چرخدار نيروهاي تيپ 37زرهي صادر شد و ساعت 0600 روز 3/1/1361 حركت ستون چرخدار و سپس ستون تريلرهاي تانكبر به سوي مقصد آغاز شد.

طول ستون راهپيمايي نيروهاي تيپ37زرهي از منطقه دارخوين، سلمانيه و آبادان به طرف اهواز و درنهايت از اهواز به پاي پل نادري عظمتي را آفريده بود كه ضمن جلب توجه هر بيننده‌اي فتح و پيروزي نيروهاي سلحشور ايران اسلامي بر نيروهاي اهريمني را نويد مي‌داد.

ستون راهپيمايي نيروهاي تيپ37 زرهي از محور آبادان – اهواز تا نزديك فارسيات و كوت عبدالله درجنوب اهواز در معرض آتش دشمن بود و با بدرقه آتش هاي دشمن اين مسير را طي کرد.

هواپيماهاي شكاري بمب افكن دشمن، در دو نوبت ستون راهپيمايي را مورد حمله قرار دادند؛ اما در مقابل پدافند رزمندگان هوشيار تيپ 37 زرهي آنها در هر مرحله متواري و مجبور به ريختن بمب هاي خود در بيابان هاي اطراف مسير راهپيمايي شدند.

با گذشت 48 ساعت از آغاز عمليات فتح‌المبين، نيروي هوايي دشمن مأموريت يافته بود كه تمامي محورهاي موجود منتهي به منطقه عملياتي فتح‌المبين را مهار و نيروهاي كمكي جمهوري اسلامي ايران كه با عزيمت از اين محورها به طرف منطقه عملياتي فتح‌المبين در حركت‌ بودند را بمباران و به هر قيمت از ورود نيروهاي ايراني از اين جاده‌ها به طرف منطقه جنگي ممانعت کند.

به رغم فعاليت جنگنده بمب افكن هاي دشمن در كسب فرصت و بمباران ستون راهپيمايي تيپ 37 زرهي، رزمندگان پرشور و سلحشور تيپ 37 زرهي با ادامه حركت غرور آفرين خود به سوي پاي پل نادري و عبور از شهرستان اهواز بار ديگر در منطقه عبدالخان حد فاصل شهرستان هاي اهواز و انديمشك مورد حمله هوايي شكاري بمب‌افكن هاي دشمن قرار گرفته و اين بار هم بر اثر هوشياري و پدافند عامل هوايي نيروهاي تيپ37 زرهي راه به جايي نبرده و ‌پس از متواري شدن، بمب هاي خود را در اطراف مسير راهپيمايي فروريختند.

نيروهاي تيپ37 زرهي با كوله باري از تجربه جنگي كه از انهدام و به اسارت در آوردن نيروهاي دشمن در منطقه آبادان (عمليات ثامن الائمه(ع)) كسب كرده بودند، مشتاقانه براي ورود هرچه سريع‌تر به عرصه عمليات فتح‌المبين، به سرعت راهپيمايي خود به سوي پاي پل نادري شتاب بيشتري مي‌دادند.

ساعت 1500 مورخ 3/1/1361 گروهان سوار زرهي، متعاقب آن ستون هاي چرخدار گردان ها و نيروهاي تابعه تيپ37 زرهي به ترتيب ستوني وارد منطقه فـرودگاه اضطـراري پاي پل نادري ‌شدند.

 

صدور دستورات مراقبتي

به منظور جلوگيري از هرگونه آسيب پذيري در مقابل حمله هوايي دشمن، دستور تفرقه و استتار تعجيلي و استفاده از عوارض زمين اطراف فرودگاه و برقراري پدافند عامل هوايي به يگان هاي تابعه صادر شد.

 

منبع: تیپ37 زرهی در عملیات فتح المبین، صارمی، مجید،1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده