خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(39)
سلام خدا بر شهیدان راه حق یکی از توفیق های تیم های بهداری این بود که به طور معمول، اولین افرادی بودند که بر بالین شهدا حاضر می شدند و می توانستند لحظه های شهادت و عروج آنان را درک کنند؛ برای نمونه؛ در عملیات طریق القدس، چهره های تعدادی از بچه های ما که پس از نبرد دلیرانه ای جان به جان آفرین تسلیم کرده بودند، دیدنی بود؛ زیبا، ملکوتی، نورانی و متبسّم.

شاید برای شما عجیب باشد. باید آنجا بودید و می دیدید. برعکس، کشته های دشمن، سیاه و بدهیبت شده بودند. گاهی ما پس از سه روز پیکرهایی از شهدایمان را پیدا می کردیم که هیچ تغییری نکرده بودند؛ در حالی که کشته های عراقی در همان روز اول و دوم متعفن و پر از کرم می شدند.

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده