خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(20)
اين انقلاب اسلامي به همه جاي دنيا خواهد رفت درجه من آن زمان ستوان بود و از قضا در كنار سروان صياد شيرازي در آن مجلس نشسته بودم. قبل از اينكه جلسه شروع شود، ديدم مشغول تلاوت قرآن است. قرآني را كه تلاوت ميكرد، با ترجمه مقابل انگليسي بود. كنجكاو شدم. وقتي جلسه تمام شد، پرسيدم: استاد چرا شما قرآن با ترجمه فارسي تلاوت نميكنيد؟ از اينكه با ترجمه انگليسي ميخوانيد، آيا ميخواهيد زبان انگليسيتان را تقويت كنيد؟

اولين جلسه انقلابيون ارتش بعد از انقلاب اسلامي در همين ساختمان مقابل ستاد ارتش در يك زيرزميني تشكيل شد. از شهرهاي مختلف افراد و عناصري شناسايي و دعوت شده بودند. آنهايي كه در پيروزي انقلاب اسلامي نقشي داشتند و از هسته‌های اوليه انقلابيون در ارتش بودند، مرا هم به آن جلسه دعوت كردند.

 رفتيم در آن زيرزمين نشستيم. حدود 150 تا 160 نفر در آنجا حضور داشتند. از درجه استوار تا سرهنگ آنجا بودند. كساني كه رژيم طاغوت آنها را به بهانه فعاليت‌هاي انقلابي دستگير و زنداني كرده بود، مثل امير رحيمي، جناب سرهنگ فتورائي كه هم اكنون بازنشسته هستند و كساني ديگر.

 درجه من آن زمان ستوان بود و از قضا در كنار سروان صياد شيرازي در آن مجلس نشسته بودم. قبل از اينكه جلسه شروع شود، ديدم مشغول تلاوت قرآن است. قرآني را كه تلاوت مي‌كرد، با ترجمه مقابل انگليسي بود. كنجكاو شدم. وقتي جلسه تمام شد، پرسيدم: استاد چرا شما قرآن با ترجمه فارسي تلاوت نمي‌كنيد؟ از اينكه با ترجمه انگليسي مي‌خوانيد، آيا مي‌خواهيد زبان انگليسي‌تان را تقويت كنيد؟

در پاسخ گفت: به هرجهت وقتي بخوانم، انگليسي من هم تقويت مي‌شود. گفتم: پس منظور شما چيز ديگري بايد باشد.

گفت: اين انقلاب اسلامي به همه جاي دنيا خواهد رفت. اين حرف چند روز بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بر زبان ايشان جاري شد. مي‌گفت: ما بايد با زبان دشمنانمان و هم علاقه‌مندان به اسلام آشنا باشيم. بايد اين قرآن را در ميان آنها تبليغ و معرفي كنيم.

البته ايشان وقتي در امريكا دوره نظامي را طي مي‌كردند، همين كار را انجام مي‌دادند. فكر مي‌كنم؛ داماد ايشان يادداشت‌هاي وي را در آن زمان جمع‌آوري كرده و داشته باشند و يا شما اين موضوع را از كساني ديگر هم شنيده باشيد.

مي‌گفت: اين قرآن بايد به همه جاي دنيا برود. ما مسلمان هستيم، اگر مي‌دانيم، بايد بتوانيم تبليغ هم بكنيم. لذا من ملزم هستم كه زبان انگليسي‌ام را تقويت كنم كه روزي اگر با كسي مواجه شدم،  با دوست و دشمن با زبان بیگانه، بر اساس قرآن صحبت و عمل كنم و اگر در او زمينه‌اي را مشاهده كردم، با زبان خود او، قرآن را به او معرفي كنم.

 

منبع: نردبان طنابی، آراسته، ناصر،1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده