خلبانان(13)

پس از آنكه مهمات ميگ تمام شد و داشت اوج ميگرفت كه منطقه را ترك كند، در راديو لب به...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(39)

سلام خدا بر شهیدان راه حق یکی از توفیق های تیم های بهداری این بود که به طور معمول، اولین...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(20)

اين انقلاب اسلامي به همه جاي دنيا خواهد رفت درجه من آن زمان ستوان بود و از قضا در كنار...

جنگ تحمیلی و امنیت خلیج فارس

به نظر نویسنده، درک این وضعیت و پذیرفتن اهمیت ژئواستراتژیک موقعیت ایران میان این دو منبع انرژی (دریای خزر و...

تیپ37 در عملیات فتح المبین

در سوم آبان 1360 دو گردان پياده از تيپ40 سراب، يكي از گردان هاي پياده به فرماندهي سرگرد ابراهيم ثابت...

پسرم از جنگ متنفر باش (10)

تاب و تحمل ماندن را نداشتم. فوراً به عملیات منطقه مراجعه کردیم و خواستار اعزام به جبهه خرمشهر شدیم. به...

حدیث عاشقان(40)

پرتاب نارنجك سرباز به داخل برجك اين خاطره از ص200 كتاب « چزابه » به روايت« سرهنگ علي ارجمند» انتخاب...