گردان144پیاده در نبرد آبادان
بخش سی وسوم و پایانی: ابلاغ حكم فرماندهي تيپ2 لشكر21 حمزه روزها سپري شد و از تشكيل تيپ چهارم خبري نشد. گردان144 همانند ساير گردانهاي لشكر21 انتظار روزي را داشت كه حركتي به جلو داشته باشد. امّا اوضاع و احوال حاكي از تغييرات كلّي در سيستم فرماندهي در سطح نيروي زميني بود. روز چهاردهم مهرماه1360 فرماندهي تيپ2 كه مقرّ آن در يك كيلومتري غرب شهرستان شوش بود من را به ستاد تيپ احضار نمود و پس از احوالپرسي و جويا شدن از آخرين وضعيّت گردان فرمودند: شما سرهنگ حسني سعدي را ميشناسيد؟ عرض كردم بلي. فرمودند: احتمالاً فرمانده جديد لشكر21 خواهند بود. چند ساعت پيش از طريق لشكر ابلاغ شده است. شما ساعت 0900 در پادگان تيپ2 دزفول باشيد.

در زمان تعيين شده من در پادگان تيپ2 حضور يافتم و تعدادي از افسران را كه براي ابلاغ حكم شغل جديد در آن جا حضور داشتند ملاقات نمودم. روان شاد شهيد سپهبد صياد شيرازي آن موقع به فرماندهي نيروي زميني منصوب گرديده بودند، من متوجّه شدم كه احتمالاً شغل جديدي براي من پيش بيني شده است.

اوّلين مورد، شغل جناب سرهنگ حسين حسني سعدي به سمت فرماندهي لشكر اعلام گرديد و مابقي افسران حاضر به ترتيبي كه اسامي را اعلام مي‌كردند به صورت انفرادي در يك اتاق كوچكي به حضور فرماندهي نيروي زميني مي‌رسيدند و پس از مصاحبه و توجيه و دريافت دستورات، خارج مي‌گرديد. من سوّمين نفري بودم كه به خدمت فرمانده نيرو رسيدم ايشان از زمان دانشجويي من را مي‌شناختند، امّا در طول مدّت افسري، من اين افتخار را نداشتم كه با هم خدمت كنيم، چون ايشان افسر توپخانه بودند و من افسر پياده.

 پس از شرفيابي فرمودند: بنشين و سپس آيه اي از قرآن قرائت فرمودند و دعاي صاحب الزّمان را خواندند و فرمودند: از امروز شغل و مأموريت جديدي به شما واگذار مي‌گردد. شما به فرماندهي تيپ2 لشكر21 منصوب مي‌گرديد. درجه شما از سرگردي به سرهنگ دوّمي ارتقاء مي‌يابد كه بعداً حكم و فرمان آن ابلاغ مي‌گردد و در خاتمه براي من در شغل و مأموريت جديد آرزوي توفيق و ياري از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند. من به ايشان اطمينان خاطر دادم كه از هيچ كوشش و تلاشي در رسيدن به اهداف و انجام مأموريت، دريغ نخواهم كرد.

 بدين ترتيب مأموريت من به عنوان فرمانده گردان144ازتاريخ        16مهرماه1360 خاتمه يافت و از آن تاريخ در سِمَت فرماندهي تيپ2 لشكر21 مشغول انجام وظيفه گرديدم.

خداوندا! ملتمسانه از درگاهت استدعا دارم؛ شهداي گردان144را با شهداي كربلا محشور بفرما!

بار الها! از خوان كرمت صبر و پايداري به جانبازان سرافراز ميهن اسلامي به ويژه جانبازان گردان144 عطا فرما!

پروردگارا! توفيق و سلامتي به رزمندگان و يادگاران مانده از سالهاي دفاع مقدّس مرحمت فرما!

معبودا ! به نيروهاي مسلّح جمهوري اسلامي ايران احساس علاقمندي و توانايي استفاده از تجربيّات و نكات آموزشي هشت سال دفاع مقدّس كه با نثار خون پاك هزاران شهيد كسب گرديده است. عنايت فرما.

          انشاءالله اگر خداوند متعال توفيق عنايت فرمايد نوشتن خاطرات ادامه خواهد داشت.

 

 

 

صورت اسامي شهداي كادر (افسران ـ درجه داران) در عمليات 3 آبان‌ماه59 آبادان

 

رديف

درجه

نام                      نشان

ملاحظات يگاني

1

گروهباندوّم

عبّاس                   بخش اوّل

لشكر30 گرگان

2

سروان

غلامعلي                بكتوستان

اعزامي از آموزشگاه نظامي

3

كارمند

مسعود                 تحويلداري

لشكر 21 گردان 144

4

گروهبانيكم

محمّدحسين             جراحي

لشكر 21 گردان 144

5

گروهبانيكم

سيّد جواد        حسيني كلاگر

اعزامي از لشكر30 گرگان

6

ستوان دوّم

علي اصغر           درويش قانع

لشكر 21 گردان 144

7

گروهبانيكم

كيانوش              دلفان آذري

لشكر30 گرگان

8

گروهباندوّم

يدالله             دهقان چوپانگ

لشكر 21 گردان 144

9

گروهباندوّم

حسن                      ريوندي

لشكر 21 گردان 144

10

گرهبانيكم

رجب                    زالي پولي

لشكر30 گرگان

11

گروهباندوّم

ذبيح الله                  سمناني

لشكر 21 گردان 144

12

گروهبان دوّم

محمّد حسين        شريف زاده

لشكر 21 گردان 144

13

استواريكم

غلامعبّاس                 شفيعي

لشكر 21 گردان 144

14

گروهبان سوّم

پرويز                       صابري

لشكر30 گرگان

15

ستوان يكم

مسعود                   غضنفري

لشكر 21 گردان 144

16

گروهباندوّم

محمّدرضا         فرشي باانصاف

لشكر 21 گردان 144

17

گروهبان سوّم

حسن                    قره خاني

لشكر30 گرگان

18

گروهباندوّم

رهبر                 قمري ياوري

لشكر 21 گردان 144

19

سرگرد

حسن                          كاوه

لشكر 21 گردان 144

20

گروهباندوّم

نظر                           مالدار

لشكر 21 گردان 144

21

گروهباندوّم

علي             معظّمي گودرزي

لشكر 21 گردان 144

22

استوار دوّم

عليرضا            ورداني فرهاني

لشكر 21 گردان 144

 

            صورت اسامي مفقودين عمليات 3 آبان‌ماه59 (افسران و درجه داران)

رديف

درجه

نام                نشان

1

گروهبانسوّم

حسين           تاجيك

2

گروهباندوّم

منوچهر         سليمي

3

گروهباندوّم

گرجي      فتوح آبادي

4

گروهبان يكم

مهران           كشاورز

 

صورت اسامي مجروحين و جانبازان در عمليات 3 آبان‌ماه59  (افسران و درجه داران )

رديف

درجه

نام                    نشان

توضيحات يگاني

ملاحظات

 

1

گروهباندوّم

ابوالفضل          الله وردي

اعزامي از لشكر30

 

 

2

گروهبانسوّم

محمّدولي             بابائي

لشكر21گردان144

 

 

3

گروهبانيكم

اميرعلي              بيرامي

لشكر21گردان144

مجروح و آزاده

 

4

گروهباندوّم

رضا          جعفرپور مقدّم

لشكر21گردان144

 

 

5

گروهبانيكم

امان الله             جعفري

لشكر21گردان144

مجروح و آزاده

 

6

گروهباندوّم

علي اكبر          چراغعلي

لشكر21گردان144

مجروح و آزاده

 

7

سروان

محمّد                حاتمي

مركز آموزش نظامي

 

 

8

گروهبانسوّم

صفر          حاج محمّدي

اعزامي از لشكر30

مجروح و آزاده

 

9

گروهباندوّم

بهروز            حاجي زاده

مركز آموزش نظامي

 

 

10

گروهباندوّم

سيّدعسگر   حسيني ميانرودي

اعزامي از لشكر30

 

 

11

گروهبانيكم

علي   گل درويشي متولّي

اعزامي از لشكر30

 

 

12

گروهباندوّم

سيّدحمزه        ذوالفقاري

لشكر21 گردان144

مجروح و آزاده

 

13

گروهبانسوّم

محمّدعلي              زارع

لشكر21 گردان144

 

 

14

گروهبانسوّم

حسين                  زارع

لشكر21گردان144

 

 

15

گروهبانيكم

جعفر            شير فروش

لشكر21گردان144

 

 

16

گروهبانيكم

غلامعلي   قاسم نژادبافنده

لشكر21گردان144

 

 

 

17

ستوانسوّم

صفر                  يوسفي

مركز آموزش نظامي

مجروح و آزاده

 

18

گروهبانيكم

محمّدعلي          دامغاني

اعزامي از لشكر30

 

 

19

گروهباندوّم

حسين علي          مرادي

لشكر21 گردان144

 

 

20

گروهبانيكم

محسن            محمّديان

لشكر21 گردان144

مجروح و آزاده

 

21

سرگرد

حسن               محمّدي

لشكر21 گردان144

مجروح و آزاده

 

22

گروهبانيكم

هادي               محمّدي

لشكر21 گردان144

مجروح و آزاده

 

23

استوار دوّم

حجّت الله            سيفي

لشكر21 گردان144

 

 

صورت اسامي آزادگان عمليات 3 آبان‌ماه59 (افسران و درجه داران)

 

رديف

درجه

نام                      نشان

ملاحظات يگاني

 

1

سرگرد

حسن               محمّدي

لشكر21 گردان 144

 

2

ستوان سوّم

اميرعلي              بيرامي

لشكر21 گردان 144

 

3

سروان

بهرام                  توراني

اعزامي از لشكر30 گردان

 

4

استواريكم

امان الله             جعفري

لشكر21 گردان 144

 

5

گروهبانيكم

علي اكبر   چراغعلي خاني

لشكر21 گردان 144

 

6

گروهباندوّم

صفر          حاج محمّدي

اعزامي از لشكر30 گردان

 

7

گروهبانيكم

سيّدحمزه        ذوالفقاري

لشكر21 گردان 144

 

8

گروهبانيكم

سيّدجلال            عزيزي

لشكر21 گردان 144

 

9

گروهباندوّم

غلامعلي  قاسم زاده بافنده

اعزامي از لشكر30 گردان

 

10

استواردوّم

جعفر                 گلشني

لشكر21 گردان 144

 

11

گروهباندوّم

محسن            محمّديان

لشكر21 گردان 144

 

12

گروهبانيكم

علي                 مفتاحي

لشكر21 گردان 144

 

13

گروهباندوّم

محمّدعلي        مرا منافي

اعزامي از لشكر30 گردان

 

14

ستواندوّم

صفر                  يوسفي

اعزامي از لشكر21 حمزه

 

15

گروهبانيكم

عبدالغني           هرمزائي

اعزامي از لشكر21 حمزه

 

 

 

    صورت اسامي شهداي عمليات 3 آبان‌ماه59 آبادان  (سربازان وظيفه)

رديف

درجه

نام               نشان

رديف

درجه

نام                  نشان

1

سربازيكم

ميرصادق  ابوالقاسمي

23

سربازيكم

مجيد           پناهي

2

//

مدد احمدي برچنگ

24

//

محمّد علي      شمس علي

3

//

مهدي     آذربايجاني

25

//

حسين          شهبازي

4

//

علي آذر گشب گندم

26

//

عربعلي          صادقي

5

//

ابوالفضل         ربابي

27

//

احمد         طهماسبي

6

//

فرج                آزاد

28

//

نقي محمّد      عليزاده

7

//

حسين         اشكاني

29

//

علي محمّد      عليزاده

8

//

بهمن         آقابراري

30

//

مرتضي          عليزاده ثابت 

9

//

سليمانقلي ال جليلي

31

//

فيروز       كوچكي نژاد ارم

10

//

تيمور     باش بلاغي

32

//

كيكاوس          لطيفي

11

//

محمود        تاجيك

33

//

علي               محقّق رشيد

12

//

فتح الله           توانا

34

//

ولي              محمّدي

13

//

مختار         جعفري

35

//

محمّدرضا         مروّتي

14

//

ناصرخان     ميرزايي

36

//

علي             مصطفي لو

15

//

عزّت الله خان ميرزايي

37

//

ذبيح الله  منوّر دورباش

16

//

جهانگير    خلعتبري

38

//

سيّد مهدي     موسوي نژاد

17

//

عيسي  دادرس حقيقي

39

//

علي               نعيمي

18

//

قريب          دوستي

40

//

عليرضا          نقدي پور

19

//

حسين            ديبا

41

//

وحيد            نيك سير

20

//

غلامرضا       راستگو                        راستگو

42

//

محمّد حسين   نيكويي

21

//

علي             راهدار

43

//

سيّد جواد     هاشمي رضاكلايه

22

//

وحيد         رجبعلي

 

 

 

 

 

             صورت اسامي مفقودين عمليات 3 آبان‌ماه59 (سربازان وظيفه)

رديف

درجه

نام                       نشان

1

سربازيكم

                    بهروز              خاكي نژاد

2

//

                    اكبر                روشني

3

//

                    علي                كشاورز

4

//

                    حسن               زماني

5

//

                    احمد               برزميني

6

//

                    تقي                 عليزاده

7

//

                    تقي                 محمّد عليزاده

8

//

                   محمّد              فرخزاد

9

//

 مهدي              صفري گرافيلي

10

//

                   محمّدباقر           رضايي

 

                  ليست جانبازان وظيفه در عمليات 3 آبان‌ماه59 (1)

رديف

درجه

 

نام                   نشان

رديف

درجه

نام                   نشان

1

سرباز يكم

مير صادق ابوالقاسمي

 

سرباز يكم

اسماعيل           حسن لامعي

2

//

محسن            احمدي

13

//

سيّدحسن        حسيني

3

//

محسن   احمدي طاوس

14

//

محمّد                خاني

 

4

//

محمّد                اخلي

15

//

ابراهيم            خدادي

5

//

احمد         اسدي غفور

16

//

كريم             خير علي

6

//

حسن رضا    اشكاني چنارلق

17

//

احمد          دستمالچي

7

//

مصطفي           اصغري

18

//

غلامحسين     دهخدايي

 

8

//

سليمان             انديك

19

//

محمّد علي         ربيعي

9

//

رمضان         برعسگري

20

//

رمضان      رسول آبادي

10

//

فريدون          بني اسد

21

//

اباذر                رضايي

11

//

حسين          پرويز رام

22

//

محمّد            روستايي

23

//

مجيد               پناهي

49

//

كرم                  خزلي

24

//

غلامرضا             تيمار

50

//

مصطفي     اصغري الله مرزي

25

//

علي               جعفري

51

//

محمّد             سعادتي

26

//

باب الله        جمشيدي

52

//

اميرهوشنگ     سعيدي

27

//

ابراهيم سلطاني سرشت

53

//

بيان الله       عين اللهي

 

28

//

عبدالحميد   سن سبيل

54

//

رسول              غنيمي

29

//

صفدر             سهرابي

55

//

كمال الدّين       فتّاحي

30

//

حسين             سيدي

56

//

حميد رضا    فرجي نژاد

31

//

حسين   سيدي چنگانلو

57

//

محمّدرضا فلاحتي رستمي

32

//

مهدي              سيفي

58

//

محرّم             قلي زاده

33

//

علي اكبر         شامياني

59

//

صادق            قلي زاده

34

//

خانعلي             شهابي

60

//

برات              كاووسي

35

//

نوروز        علي شهبازي

61

//

رجبعلي           كشاورز

36

//

عبّاس          صابر مقدّم

62

//

احمد     كشاورز مدايني

37

//

حسين    صادق صفيري

63

//

نجيب           كيا احمد

38

//

عليرضا  عاشوري كلچاهي

64

//

ابراهيم                 گل

39

//

فرج الله    عبّاسي ميكال

65

//

محمّدعلي          لطفي

40

//

غلامرضا          عبدالهي

66

//

نبي الله         مازندراني

41

//

حسن               عبدي

67

//

علي                مناجي

42

//

بهمن             عسگري

68

//

محمّد رضا       مظلومي

43

//

محرم              عليزاده

69

//

يوسف          معلّم بري

44

//

محسن              معمار

70

//

علي اصغر           نيازي

45

//

ميرمحمّد        سوسوي

71

//

حسين              نيكوفر

46

//

اصغر              ميرزايي

72

//

مصطفي          همتيّان

47

//

علي اصغر          نجاتي

73

//

موسي              يوسفي

48

//

فرهاد             نصرالهي

 

 

 

 

صورت اسامي آزادگان وظيفه در عمليات 3 آبان‌ماه59

رديف

درجه

نام                   نشان

توضيحات يگاني

ملاحظات

1

سربازيكم

احمد         اسدي غفور

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

2

//

سليمان            انديك

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

3

//

فريدون          بني اسد

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

4

//

حسين          پرويز رام

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

5

//

مجيد               پناهي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

6

//

باب الله         جمشيدي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

7

//

اسماعيل    حسن لامعي

لشكر30 گرگان

مجروح و آزاده

8

//

سيّدحسن        حسيني

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

9

//

كرم                  خزلي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

10

//

احمد          دستمالچي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

11

//

غلامحسين     دهخدايي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

12

//

محمّدعلي            زارع

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

13

//

اميرهوشنگ     سعيدي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

14

//

ابراهيم  سلطاني سرشت

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

15

//

عبدالحميد   سن سبيلي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

16

//

صفدر              سهرابي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

17

//

حسين             سيّدي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

18

//

حسين   سيّدي جنگانلو

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

19

//

حسين    صادقي صفري

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

20

//

عليرضا           عاشوري

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

21

//

فرج الله    عبّاسي ميكال

لشكر30 گرگان

مجروح و آزاده

22

//

بهمن             عسگري

لشكر30 گرگان

مجروح و آزاده

23

//

حميد رضا    فرجي نژاد

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

24

//

رجبعلي           كشاورز

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

25

//

محمّدعلي           لطفي

لشكر30 گرگان

مجروح و آزاده

26

//

علي اصغر          مناجي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

27

//

اصغر              ميرزايي

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

28

//

حسين             نيكوفر

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

29

//

مصطفي          همّتيان

لشكر21حمزه

مجروح و آزاده

 

 

 

منبع: گردان 144پیاده در آبادان، شاهین راد، فرض الله، 1383، عرشان، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده