خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(37)
هوانیروز و امداد رسانی یکی از عوامل مؤثر در امدادرسانی به زخمی ها، خلبان های ما بودند. بالگرد های هوانیروز به سرعت در نزدیک ترین نقطۀ خط مقدم و در کنار چادرهای امداد می نشستند و زخمی ها را در سریع ترین زمان به عقب تخلیه می کردند. در واقع به علت فداکاری پزشکان و پزشک یاران در خط مقدم و جسارت خلبانانی که در تیررس خمپاره ها و حتی تفنگ های کالیبر نیمه سنگین دشمن بودند، زخمی های ما در کم ترین زمان به مراکز درمانی تخصصی می رسیدند.

 همین سرعت عمل از زنجیرۀ اول انتقال مجروح تا انتها، باعث کاهش تلفات ما شده بود؛ البته در این راه تعدادی از خلبان های ما به شهادت رسیدند. وقتی مجروح به اهواز یا دزفول می رسید، در آنجا هواپیماهای130-c  آماده بودند تا آنها را به سرعت به بیمارستان های شهرهای مختلف منتقل کنند. در بیمارستان ها هم پزشکان و پرستاران به صورت شبانه روزی آماده بودند و تلاش می کردند تا به مجروحان رسیدگی کنند.

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده