خلبانان(10)

دو اسير سرهنگ خلبان عبدالرزاق ايزدي در اوايل جنگ كه عمليات هوانيروز به صورت بكاو و بِكُش بود به يك...

گردان 144پیاده در نبرد آبادان

در مقابل اين برخورد، من احساس شرمندگي كردم و با عذرخواهي از فرمانده لشكر راهي گردان شدم. فرماندهي لشكر با...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(36)

آقای دکتر جلالوند با این وسایل، عمل جراحی روی پای من را شروع کرد. ابتدا با تیغ ریش تراشی مقدار...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(17)

همگي به داخل مسجدي رفتند و دور هم نشستند. تعدادي از آنها شايد راضي نباشند كه من نامشان را در...

عملیات محرم

بخش هفدهم: نيروهاي دشمن به تلاش خود براي بازپس گيري مواضع از دست رفته ادامه دادند و مجدداً در منطقه...

پسرم از جنگ متنفر باش (7)

وقتی زخمی ها از هواپیمای نظامی پیاده شدند، مردم به کمک آمبولانس و حتی خودرو های شخصی آنان را به...