خلبانان(9)
دستور تخليه سرهنگ عبدالرزاق ايزدي هنوز چند روز از آغازجنگ نگذشته بودكه اهواز در تيررس گلولههاي عراقي قرارگرفت. درآن ايّام ما بيش از30 فروند بالگرد در پادگان اهواز داشتيم. احساس كردم كه عراق قصد انهدام بالگردها را دارد، به همين خاطر بي اختيار فرياد زدم بالگردها را تخليهكنيد.

به دنبال آن، خلبانان هوانيروز بدون آنكه سؤال بكنند اين دستور ازطرف چه كسي صادر شده است و گويي وظيفه خود را مي‌دانستند بالگردها را بلند كرده و به منطقة ويس بردند.

   دقايقي بعد زاغه مهمات لشكر92 مورد هدف گلوله‌هاي عراقي قرارگرفت و در نهايت چند بمب ناپالم منفجر شد و خيلي از مهمات از بين رفت.

   در اين مرحله، فقط يك فروند بالگرد214 كه نقص فني داشت و نمي‌توانست پرواز كند بر اثر انفجار بمبها منهدم شد ولي بقيه بالگردها سالم به منطقة ويس‌ تخليه شدند.

   پس از استقرار در منطقة ويس يكي از خلبانان به من گفت:

   آقاي ايزدي عجب دستور به موقعي صادر كردي!

   من هم بدون آنكه نگاهي به صورت او بكنم به شوخي گفتم: دم شما گرم كه دستور را به ‌موقع اجرا كرديد و نگذاشتيد بالگردها آسيبي ببينند و پس از آن در آغوش هم رفته و لبخندي بر لبانمان جاري شد.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده