پرسش و پاسخ هفته
آیا درست است که در اواخر جنگ ارتش عراق موقعیت برتری نسبت به ایران داشت و مخالف قطعنامه و آتش­بس بود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

عراق مخالفتش را با قطعنامه 598 و آتش­بس اعلام نمی­کرد و اتفاقاً خودش را موافق نشان می­داد. اما وقتی که ما قطعنامه را پذیرفتیم و عراق چند روز بعد مجدداً به ما حمله کرد، نشان داد که مخالف قطعنامه بوده. منتها چون در بار دوم هم به شدت و سرعت شکست خورد و عقب رانده شد، به ناچار قطعنامه را پذیرفت. ولی از نظر تجهیزات نظامی موقعیت برتری نسبت به ما داشت. البته باتوجه به تجربه هشت ساله جنگ، صدام نمی­توانست به آینده موفق نظامی خود مطمئن باشد، زیرا در این مدت شرایط صعود و نزول را بارها تجربه کرده بود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده