عملیات محرم
تعدادي از ماها ميگفتند اينها عراقي هستند و عدهاي ميگفتند بسيجي هستند. برادر زينالدّين گفت: دو گلوله خمپاره 60 به نزديك آنها بزنيم اگر آنها به زمين خوابيدند يا فرار كردند عراقي هستند، اگر نخوابيدند و فرار نكردند بسيجي هستند. اين عمل انجام شد و آنها نه خوابيدند و نه فرار كردند به همان حالت قبلي به حركت خود ادامه دادند و همه گفتند آنها بسيجي هستند. چند دقيقهاي گذشت، آنها به مسير آبرفتي رسيدند و پا به فرار گذاردند و در تپه ماهورها گم شدند و جان سالم به در بردند. (حيله و فريب دشمن)

بخش پانزدهم:

 

سرهنگ علي رزمي در صحبت خود خاطره اي را بدين ترتيب بيان نمودند: براي بازديد از يگانهاي تك‌ور كه به شرهاني و حوالي پاسگاه شرهاني عراق رسيده بودند، با رؤساي ركن 2و3 تيپ در دو دستگاه جيپ عازم حمرين شديم. در بين راه برادر زين الدّين، فرمانده تيپ 17 علي ابن ابيطالب (ع) كه ماشينش خراب شده بود، را ديدم. ايشان هم با ما همراه شدند. به حوالي پاسگاه شرهاني كه محل درگيري نزديك بود رسيديم، فرمانده گروهاني كه در ابوغريب درگير بود، اظهار كرد: دشمن در پاسگاه شرهاني شديداً مقاومت مي‌كند.

با هماهنگي برادر زين‌الدّين، يك دسته از ارتش و يك دسته از سپاه با سلاح هاي پشتيباني كافي تعيين و براي تصرف پاسگاه از دو سمت وارد عمل كرديم. درگيري به شدت ادامه داشت، تا اينكه حدود 200 متر پشت پاسگاه به طرف عراق حدود 30 تا 40 نفر ديده شدند كه با لباس بسيجي و داشتن دستمال گردن چفیه و پرچم ايران در دست در حال حركت به طرف عقب ديده شدند.

تعدادي از ماها مي‌گفتند اينها عراقي هستند و عده‌اي مي‌گفتند بسيجي هستند. برادر زين‌الدّين گفت: دو گلوله خمپاره 60 به نزديك آنها بزنيم اگر آنها به زمين خوابيدند يا فرار كردند عراقي هستند، اگر نخوابيدند و فرار نكردند  بسيجي هستند. اين عمل انجام شد و آنها نه خوابيدند و نه فرار كردند به همان حالت قبلي به حركت خود ادامه دادند و همه گفتند آنها بسيجي هستند. چند دقيقه‌اي گذشت، آنها به مسير آبرفتي رسيدند و پا به فرار گذاردند و در تپه ماهورها گم شدند و جان سالم به در بردند. (حيله و فريب دشمن)   

 

سرتيپ2 علي رزمي (فرمانده وقت تيپ 1 لشكر21 با درجه سرهنگي) در مورد اين مرحله از عمليات مي‌گويد:

در ساعت 2315ـ 15/10/61 گردانهاي 131 و 138 با گردانهاي ادغامي خود از سپاه در سمت چپ شهرك زبيدات و گردان 140 ادغامي در منطقه شرهاني اقدام به پيشروي و حمله به دشمن نمودند كه نتايج بسيار ارزنده‌اي به دست آمد. گردان 138 از سمت چپ شهرك زبيدات روبروي چاه نفت آرتيزين پاسگاه ابوغريب عراق حدود 500 متر پيشروي نمود و در زمين مناسب‌تري مستقر گرديد.

گردان 131 از ابتداي ارتفاعات رملي زير جاده آسفالت زبيدات به شرهاني تا دامنه ارتفاعات رملي پيشروي و در محل مناسب مواضع پدافندي انتخاب و تحكيم موضع نمودند. گردان 140 علاوه بر انهدام نيروهاي دشمن مستقر در شرهاني، حدود دو كيلومتر به سمت جنوب غربي جاده آسفالت شرهاني پيشروي و با وجود پاتكهاي سنگين دشمن، موفق به حفظ و نگهداري مواضع متصرفي خود شده و سريعاً در منطقه متصرفي اقدام به استقرار و تحكيم موضع نموده و هدفهاي متصرفي را با نهايت ايثار و فداكاري و تلاش حفظ و تحكيم نمودند.

در اين عمليات، تعداد زيادي از چاههاي نفت عراق در منطقه شرهاني به تصرف رزمندگان قائم 3 درآمد. در حين عمليات، سروان زرهي بهزاد بهنوش افسر عمليات گردان 131 در حين جابجايي و هدايت يگانها بر اثر اصابت تركش گلوله‌هاي دشمن شهيد شد. بدين ترتيب در عمليات محرم از تيپ 1 لشكر 21 حمزه فرماندهان به شرح ذيل به درجه رفيع شهادت نائل آمدند. روانشان شاد و راهشان پر رهرو باد.

(1) سروان سيد طه ضرابي افسر عمليات گردان 138 در مرحله 1

(2) سروان حجت الله نوردي مامور از تيپ 23 نوهد افسر عمليات و رئيس ركن سوم گردان 140 در مرحله 1

(3) سروان محمدي سرپرست گردان 140 در مرحله 1

(4) سروان بهزاد بهنوش افسر عمليات گردان 131 در مرحله 3

(5) ستوانيكم عليرضا بيات فرمانده گروهان سوم گردان 138 در مرحله 1

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده