خلبانان(7)
تعمير بالگرد در تيررس استواريكم عبدالحسين محمودي وقتي خود رابه قرارگاه هوانيروز مستقر در اهواز رساندم، معلوم شدكه به غير از من سرهنگ حاج اصغرفراهاني و ستوان خسرو برادران را هم به منطقه دعوت كردهاند. بلافاصله كميسيوني كه دو روز به طول انجاميد، برگزار شد و در نهايت از اين تيم منتخب فني خواستند كه به منطقه دارخوين اعزام شويم و بالگردي را كه سانحه ديده و اشكالات عمدة فني دارد تعمير و تخليه كنيم و اگر موفق به اين امر ميشديم، از طرف مسئولين به نحو مطلوبي مورد تشويق قرار ميگرفتيم.

   وقتي به منطقة مورد نظر كه، در نزديكي هاي محل استقرار لشكر علي‌بن ابيطالب (ع) و تيپ امام حسين (ع) بود، رسيديم، ابتدا نيازهاي خود را ‌كه مهم‌تر از همه ‌يك دستگاه جرثقيل سنگين بود، برآورد‌كرديم و از طريق همان لشكر دريافت نموديم. با آنكه آن منطقه در تيررس نيروهاي عراقي بود و مرتب طوفان شن بلند مي‌شد؛ شروع به تعويض قطعات نموديم و براي آنكه قطعات آسيبي نبينند، مجبور شديم چادري بر پا كنيم تا قطعات بالگرد كبراي درحال تعمير، از توفان شن در امان باشد.

   اين مأموريت بيش ‌از يك هفته طول كشيد و ما اين مدت را از صبح زود تا غروب انجام وظيفه مي‌كرديم. بالاخره ‌كار تعميرات به پايان ‌رسيد و روز اوّل ‌عيد بود كه بالگرد ياد شده از منطقه به پرواز درآمد و در شهر مسجدسليمان سالم به زمين نشست.

 

منبع: خلبانان، پوربزرگ، علیرضا، 1385، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده