زندگی نامه شهید صیاد در شبکه3 سیما

گردان144پیاده در نبرد آبادان

بخش بیست و نهم رزمنده جواني كه به نظر ميرسيد؛ 17-16 سال بيشتر ندارد در حالي كه كلمن آب و...

خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(14)

بعد از خوش و بش کوتاه از او پرسیدم در تضرع از خدا چه می خواستی؟ با مزاح و عباراتی...

حدیث عاشقان(40)

وقتي به درب شرقي مراجعه نمودم،خانم مؤمنه و محجبه اي را ديدم كه به شدت گريه مي كرد و همين...

خلبانان(7)

تعمير بالگرد در تيررس استواريكم عبدالحسين محمودي وقتي خود رابه قرارگاه هوانيروز مستقر در اهواز رساندم، معلوم شدكه به غير...

عملیات محرم

بخش چهاردهم: اظهارات رزمندگان آرزوي من اينست كه تا جايي كه در اول جنگ بوديم، عراق را به عقب برانيم...

مروارید

ناوباندوم حمید زنگنه موج انفجار مرا زیر آب کشاند. حباب های هوا را می دیدم. فشار آب گوش هایم را...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(32)

زندان انفرادی در بغداد چهارماه بدون مشاهدۀ خورشید و تشخیص شب و روز طی کردم. اتاق پر بود از شپش،...