كلاه آهني
سرتيپ دوم ستاد، سالاركيا، فرمانده تيپ1 لشكر21 حمزه ميخواست به جزيره مجنون برود. وسيله رفت و آمد قايقي بود.مسئول قايق نوجوان بسيجي كه اهل اصفهان و تقريباً تجهيزات لازم را براي حفاظت شخصي به همراه نداشت. سالاركيا با توجه به سن و سال راننده قايق از روي دلسوزي كلاه آهني خود را برداشت و به راننده قايق داد كه از آن استفاده نمايد.

در پاسخ قایقران با لهجه شیرین اصفهانی گفت من كلاه آهني نمي‌خواهم باشد خودتان استفاده نمائيد. مي‌خواهم سرم تركش بخوره سفت بشه.

اين نوجوان كه اسمش را بخاطر ندارم در ادامه عمليات هشت سال دفاع مقدس به درجه رفيع شهادت نائل شد.   

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده