خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(30)
شهید احمد کبابی یکی از بهیاران ما، گروهبان دوم وظیفه احمد کبابی، اهل بهبهان بود. او به عنوان کمک دهنده، کارهای اولیۀ مجروهان را انجام می داد و در نقل و انتقال آنها مشارکت داشت. بسیار شرافتمند و غیور بود.

با این که قد کوتاهی داشت، خیلی فعال بود و مثل قرقره می دوید. بسیار شوخ بود و به همه روحیه می داد. او در نهایت در عملیات رمضان، هنگام تخلیۀ مجروحان، بر اثر برخورد گلولۀ تانک به آمبولانس، چنان سوخت که واقعاً کباب شد و به شهات رسید. روحش شاد!

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده