آخرین ثانیه ها

ناو سروان اردشیر هوشمند هنوز صدای انفجار توی گوشم می پیچد. لا به لای صداها، فریادِ حمید قهرمانی بیشتر واضح...

سرباز و خاطرات دفاع مقدس(107)

احتياط شرط عقل است شهادت يكي از بهترين و شجاعترين دوستانم در لشكر21 حمزه از جمله خاطرات تلخي است كه...

كلاه آهني

سرتيپ دوم ستاد، سالاركيا، فرمانده تيپ1 لشكر21 حمزه ميخواست به جزيره مجنون برود. وسيله رفت و آمد قايقي بود.مسئول قايق...

عملیات محرم

بخش دوازدهم: مصاحبه ها و بازتاب مرحله يكم عمليات محرم عمليات محرم بازتاب گسترده اي در سطح كشور و رسانه...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(30)

شهید احمد کبابی یکی از بهیاران ما، گروهبان دوم وظیفه احمد کبابی، اهل بهبهان بود. او به عنوان کمک دهنده،...

گردان144پیاده

بخش بیست و هفتم: آموزش آماده شدن برای عملیات اردوگاه ساحل رودخانه جرّاحي به منظور اجراي آموزش و آماده شدن...