خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(28)
کار تو سربازی و جانبازی است در جریان عملیات طریق القدس، از گروهان دوم با بی سیم اطلاع دادند که یکی از اعضای گروه تخلیه، زخمی و دیگری شهید شده است. با فرمانده گروهان سروان نوری زاده تماس گرفتم.

مشخص شد ابراهیم صفایی، سرباز خوب و ساکت بهداری شهید، و گروهبان ایمانی زخمی شده است. گلولۀ تانک عراق به نفربر آنها برخورد کرده بود؛ به گونه ای که از یک طرف داخل، و از طرف دیگر خارج شده و شهید صفایی را از وسط به دو نیم کرده بود.

 بچه های بهداری خیلی ناراحت شدند؛ چون شهید صفایی دوست نزدیکشان بود. شب قبل با هم می گفتند و می خندیدند، و حالا او رفته بود. صفایی از هوفل به ما ملحق شده و تا آن وقت همراه ما بود؛ برای همین انس زیادی بین او و بچه ها ایجاد شده بود.

از فراغش اشک ریختیم و فاتحه خواندیم.

منبع : دکتر بدو، منتظر، رضا، 1393، عماد‌فردا، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده