سرباز و خاطرات دفاع مقدس(105)
سهلانگاري سربازان يك هفتهاي تا نوروز سال 62 مانده بود و بچهها همه در حال و هواي نوروز بودند. اوضاع منطقه هم آرام بود و آتش شديدي بين دو طرف رد و بدل نميشد. در اين شرايط به گروهان ما اعلام كردند تحركاتي در منطقه شمال فكه مشاهده شده كه براي بررسي اوضاع بايد يك گروه گشتي از دسته ديدهور به منطقه اعزام شود. بعد از ابلاغ اين دستور بلافاصله گشتي آماده شد و ساعت هفت بعد از ظهر ما براي انجام ماموريت گشتي به راه افتاديم، اما قبل از اينكه به خط دشمن نزديك شويم، در مسيرمان به يك ميدان مين برخورد كرديم. تنها راه رسيدن به خط دشمن هم عبور از ميدان مين بود. به همين دليل با راهنمايي فرمانده، هشت عدد مين را خنثي كرديم و به راهمان ادامه داديم.

پس از انجام عمليات شناسايي و در مسير بازگشت، دو نفر از بچه‌هاي گشتي مين‌هاي خنثي شده را با خود برداشتند و به عقب برگشتيم.

آن شب به دليل خستگي فراوان، آن دو سرباز مين‌هاي خنثي شده را روي سقف سنگر و در كنار هم گذاشتند و همه براي خواب به سنگرهامان رفتيم. روز بعد هم مين‌ها فراموش شد و همان‌طور روي سنگرها ماند.

عصر روز بعد درگيري پراكنده ما با نيروهاي دشمن آغاز شد و هر آن امكان داشت مين‌ها در معرض تير مسقيم دشمن قرار بگيرند و منفجر شوند. با تاريك شدن هوا دشمن بر شدت آتش خود افزود و با خمپاره60 شروع كرد به كوبيدن خط مقدم. در اين هنگام دو نفر از سربازاني كه به گشتي رفته بودند، يادشان مي‌افتد مين‌ها هنوز روي سنگر است. آن‌ها با اين فكر كه مبادا تركش خمپاره به مين‌ها بخورد و انفجار آن‌ها سنگر را منهدم كند، به طرف مين‌ها مي‌روند، بعد هر كدامشان چهار مين برمي‌دارند تا آن‌ها را توي گودالي قرار دهند، اما هنوز چند قدمي از سنگر دور نشده بودند كه ناگهان يك خمپاره60 در فاصله ده متري آن‌ها به زمين مي‌خورد و منفجر مي‌شود.

 با انفجار اين خمپاره دو سرباز خونسردي خود را از دست مي‌دهند و هول مي‌شوند. سپس براي فرار از تركش‌هاي خمپاره هر كدامشان با چهار عدد مين خودشان را روي زمين پرت مي‌كنند، اما به دليل برخورد مين‌ها به زمين و فشار وارده به آنها منفجر مي‌شوند.

با صداي انفجار همه بلافاصله خودشان را به محل حادثه مي‌رسانند، اما متاسفانه تقريبا چيزي از آن دو سرباز نمانده بود.

به عقيده من، اشتباه اول را كساني مرتكب شده‌اند كه مين‌ها را روي سقف سنگر گذاشتند، چون سنگري كه حداقل پنج نفر در آن زندگي مي‌كنند، جاي قرار دادن مين‌ها نيست. در وهله دوم مين بمب خطرناكي است كه فقط افراد متخصص مي‌توانند به آن دست بزنند كه در صورت رعايت اين نكته، چنين حادثه‌اي رخ نمي‌داد.

پانوشته ها:

1.سرباز وظيفه علي اكبر كشوري؛ جمعي تيپ3 لشكر16

منبع: سرباز و خاطرات دفاع مقدس،صدیقی، سیامک،1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده