خاطرات امیر سرتیپ ناصر آراسته(8)

از اول جنگ وقتي خرمشهر اشغال شد توسط عراق، اين زن خرمشهري با بچهاي كه ازش مونده بود، مياد در...

عملیات محرم

بخش هشتم: مأموريت و محورهاي پيشروي قرارگاههاي تابعه الف ـ قرارگاه قائم1: (تيپ 8 نجف وگروهان ژاندارمري موسيان) اين قرارگاه...

حدیث عاشقان(37)

درسي که از اين سروان گرفتم. اين خاطره به روايت «سرتيپ سيد حسام هاشمي» انتخاب شده است. روزي سردار سرتيپ...

خلبانان(2)

به ياد شهيد نجاريان دقايقي بعد نجاريان فرم پرواز را تحويل ديسپچ داد و به من گفت: رضا بيا برويم،...

گردان144پیاده در نبرد آبادان

آن دو را از بقيّه جدا كردم و گفتم شما طبق قانون زمان جنگ بايستي دو بار اعدام شويد! سلاح...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(26)

بهیار وظیفه جنگید تا شهید شد در تاریخ11 شهریور1360در جریان حمله به تپه سبز، به من اطلاع دادند که سرباز...