حدیث عاشقان(36)
ستوان منتظري اين خاطــره ازص83 كتـاب «سـرباز درخاطــرات دفــاع مقـدس» به روايت «سرلشكرحسين حسني سعدي» انتخاب شده است. درمنطقه پدافندي نصر3, عناصر پياده در دامنه تپه ها مستقر بودند. يكي از عناصر پياده در چهار دهنه پلي قرار داشت كه در مقابل آن تپه سبزي بود كه به تمام آن منطقه اشراف داشت.

مقر فرماندهي آن يگان در زير پل بود. در حقيقت عناصر رده جلويي نصر3 دراين منطقه حساس مستقر بودند. آنها از نظر امكانات معيشتي كاملاً  در مضيقه  بودند و براي تأمين آذوقه مورد نيازشان شبانه اقدام   مي كردند. تدارك اين منطقه در زير ديد و تير دشمن بسيار مشكل بود. آنها كه پيشتازان عمليات فتح المبين بودند، بعضي روزها را بدون غذا سپري مي كردند و با آن شرايط سخت يك لحظه هم از دشمن غافـل نمي شدند.

يك روز درحال بازديد ازمنطقه بودم كه ستوان وظيفه منتظري را مشاهده كردم. به اوگفتم فاصله شما با دشمن بسيار كم است. شبها بايد هوشيارباشيد تا مبادا غافلگير شويد؛ چون كاملاً در ديد دشمن قرار داريد.  ايشان در پاسخ  به من گفت: جناب سرهنگ ! مطمئن باشيد كه ما باخون سرخ خودمان، اين تپه سبز را گلگون مي كنيم اما اجازه نخواهيم داد كه دشمن هيچ موفقيتي را به دست آورد.

منتظري از افسران خوبي بودكه در عمليات فتح المبين مردانه جنگيد و دريكي از مراحل عمليات بيت المقدس به شهادت رسيد.

 

منبع: برای سرباز تا ارتشبد، صادقی گویا، نجاتعلی، 1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده