حامیان رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی (6)
با وجودی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی در دوران جنگ سرد و اوج رقابت دو بلوک شرق و غرب اتفاق افتاد، اما بر خلاف سایر جنگ های این دوران، هردو ابر قدر شرق و غرب و کشورهای اقمار آنها، حامی رژیم بعثی عراق بودند و با انواع کمک های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از این رژیم متجاوز پشتیبانی می کردند. جدول زیر تعدادی از کشورها و نوع پشتیبانی آنها از عراق را نشان می دهد:

فروش جنگ افزار به عراق در سال های1970 تا1990 (بخش ششم)

ردیف

سیستم تسلیحاتی

نوع

سال

مقدار

قیمت

کشور

129

مهمات توپ

1985

50

600میلیون دلار

مصر

130

توپ صحرایی 122میلی متری

توپ

1985

موجودنیست

پکیج

مصر

131

توپ صحرایی 130میلی متری

توپ

1985

موجود نیست

پکیج

مصر

132

میراژF-1EQ5

اف جی ای

1985

24

1.5بیلیون دلار

فرانسه

133

مجیک1

موشکA/A

1985

موجود نیست

پکیج

فرانسه

134

اگزوستAM39-

موشکA/S

1985

96

پکیج

فرانسه

135

تامپسون2230/2215

رادار3 بعدی

1985

پکیج

فرانسه

136

تراپ اسکانر مایکروویو

سیستم ارتباطی

1985

موجود نیست

موجود نیست

انگلستان

137

مهمات

توپ

1986

بالغ بر50

بالغ بر600 میلیون دلار

انگلستان

138

فرکانس یاب جگوار

رادیوی تاکتیکی

1986

موجود نیست

موجود نیست

مصر

139

ساکر30

MLRS

1986

80

پکیج

مصر

140

تامپسون2230/2215

رادار3 بعدی

1986

6

100میلیون دلار

فرانسه

141

اگزوستAM39-

موشکA/S

1986

260

416میلیون دلار

فرانسه

142

ای اسL30

موشکA/S

1986

180

موجود نیست

فرانسه

143

براندت120 میلی متری

خمپاره

1986

موجود نیست

430میلیون دلار

فرانسه

144

SDE699

ارتباطی

1986

موجود نیست

موجود نیست

فرانسه

145

میگ29

جنگنده

1986

60

600میلیون دلار

شوروی

146

فراگ فوتSU25

اف جی ای

1986

60

1بیلیون دلار

شوروی

147

ام آیHIND-C24

بالگرد مهاجم

1986

موجود نیست

3بیلیون دلار

شوروی

148

آفیدAA8

موشکAA

1986

304

پکیج

شوروی

149

آپکسAA7

موشکAA

1986

200

پکیج

شوروی

150

میگ23

اف جی ای

1986

50

پکیج

شوروی

151

بی ام21-122میلی متری

توپ

1986

240

پکیج

شوروی

152

BTR-80

ای اف وی

1986

800؟

پکیج

شوروی

153

M1974-122 میلی متری

توپ

1986

240

پکیج

شوروی

154

تی62

تانک

1986

150

پکیج

شوروی

منبع: کتاب سوداگری مرگ، ناگفته های جنگ عراق و ایران، نوشته کنت آرتیرمن، ترجمه احمد تدین

 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده