عملیات محرم

بخش سوم: چگونگي تشكيل قرارگاه قائم (عج) به دنبال شكست نيروهاي دشمن در عمليات غرور آفرين فتح المبين در منطقه...

حامیان رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی (5)

با وجودی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی در دوران جنگ سرد و اوج رقابت دو بلوک شرق و...

حدیث عاشقان(35)

ستوان حجازي اين خاطره از ص 33 كتاب «بوي گل مريم» به روايت « سرتيپ 2 غلامحسين دربندي» انتخاب شده...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی 02 نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی(22)

شرمندۀ نگاه شهیدان و مجروحانم چند روز بعد ستوان یکم فریبرز عباس پور که بعد از عملیات درجه گرفته و...

سرباز و خاطرات دفاع مقدس(102)

تجمع بيمورد ممنوع ساعت 8:45 دقيقه صبح بود كه دشمن در تنگه چزابه غافلگيرمان كرد و منطقه استقرار ما را...

گردان144پیاده در نبرد آبادان

بخش نوزدهم: تبديل گردان144 پياده به گردان پياده مكانيزه از جمع بندي صحبتها چنين استنباط گرديد كه همگي تمايل دارند...