سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (59)
«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» تازه مثل نو آيينه عبرت چه آموزگار بزرگى است آيينه تاريخ و نقش زمامداران در صحنه نمايش براى عبرت.

*********

صلح جهانى

 پايان اين

 نزاع

 «آرمگدون»

 سختى است

 كه دنيا از خواب خلسه برمى‏خيزد

 و «صلح جهانى»

 فرا مى‏رسد…

*********

استراتژى جهانى

 به قرص ماه نگريستم

 فكرى از خيالم گذشت

 اى كاش تمام سربازان جهان

 قرص خواب مى‏خوردند

 تا ديگر جنگى در كار نباشد

*********

گفتگوى تمدنها

 حرف من گلوله من است

 گلوله من حرف من است

 بسا سخن كه از حمله

 مسلحانه

 كارگرتر است

*********

جنگ و صلح

 كاش از خون سرخم

 گلهاى سفيدى برويد

 من عاشق صلحم…؟

 نه جنگ!

*********

نظم عاشورا

 عجب نظمى است

 بى‏نظم‏ترين

 مراسم

 با نظام‏ترين مراسم عاشورا

*********

خانه خورشيد

 در خانه خورشيد

 نمى‏گنجد

 شب

*********

 

 

خورشيد

 خورشيد باش بى‏غرض

 كه اگر نخواستى

 بتابى

 نتوانى

    *********

صور اسرافيل

 توجه! توجه

 آژيرى كه هم اكنون

 پخش مى‏شود

 آژير صور اسرافيل است

 اعلان وضعيت

 سپيد

 از گورها خارج

 زنده… زنده‏تر شويد

 خوشا بحالتان

 همه جا سبز و سور همه چيز نور و حور

 زندگى سرشار است…

منبع: معبر آسمان، افشار تویسرکانی، صالح، 1388، ایران سبز، تهران

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده