گردان144پیاده در نبرد آبادان
بخش یازدهم: آموزش و گزارش گشتي ها سازماندهي و اجراي برنامههاي آموزشي به ويژه تيراندازي با سلاحهايي كه هر خدمه در اختيار داشت، هر روز اجرا ميگرديد و رييس ركن سوّم در اجراي آنها نظارت داشت.عصر روز 30مهرماه59 گشتيهاي اعزامي از سه محور به گردان مراجعت نمودند. گزارشهاي واصله حاكي از شدّت عمل دشمن در گلوله باران شهرهاي خرمشهر و آبادان بود، به طوري كه اين دو شهر در طول روز در شعلههاي آتش ميسوختند و اهالي شهرهاي مذكور همه در تلاش بودند كه شهر را ترك كنند. از جهتي مقاومت رزمندگان (نظاميان ـ نيروهاي مردمي ـ سپاه ـ كميته) در مقابل دشمن ادامه داشت و اجازه پيشروي به دشمن داده نشده بود.

تيم اعزامي به محور دارخوين ـ آبادان گزارش داد:  جادّه تا 20 كيلومتري آبادان در اشغال دشمن است و تعدادي از براداران سپاهي در شمال جبهه به منظور جلوگيري از پيشروي دشمن، به سمت شمال، در منطقه حضور داشتند. عناصر گشتي، برداران سپاهي را در زير يكي از پلهاي موجود در جادّه مذكور ملاقات نموده بودند. دشمن پس از قطع جادّه اهوازـ آبادان چهار الي پنج كيلومتر به سمت شرق گسترش يافته، سپس به سمت جنوب توسعه وضعيّت داده بود.

در اين محور استعداد و تركيب نيروهاي دشمن، دو گردان زرهي برآورد گرديده بود.

تيم اعزامي به محور ماهشهرـ آبادان گزارش دادند:  يك دستگاه نفربر زرهي را در جنوب جادّه رويت كردند. جادّه ماهشهرـ آبادان در آن قسمت كاملاً‌ بسته شده و در اختيار دشمن قرار گرفته است. اهالي آبادان از قسمت جنوبي شهر كه فاصله زيادي تا جادّه دارد به صورت پياده و سواره در يك مسير خاكي كه در اثر رفت و آمد چند روزه ايجاد شده است از شهر خارج شده و پس از طي مسافت طولاني در كيلومتر 17 به جادّه آبادان ـ ماهشهر وارد مي‌شوند. وضعيّت آنها بسيار اسف انگيز است. پيران و كودكان و آنهايي كه توان راه رفتن ندارند، چندين ساعت زير آفتاب سوزان بدون دسترسي به آب راه پيمايي مي‌كنند، چه بسا تلفاتي نيز به آنها وارد مي‌شود به طوري كه هيچ وقت به جادّه اصلي نمي‌رسند.

تيم اعزامي به آبادان كه شب را نيز در آبادان مانده بود، گزارش داد: دانشجويان دانشكده افسري نيروي زميني ارتش در آبادان هستند. هم چنين گردانهاي151 دژ، 165 مكانيزه لشكر 92 و عناصري از تكاوران دريايي ارتش را، در آبادان مشاهده كرده اند. بقيّه زرمندگان از اهالي شهر، سپاه پاسداران و نيروهاي مردمي داوطلب از ساير شهرها هستند كه در مقابل دشمن ايثارگرانه مقاومت مي‌كنند. آتش توپخانة دشمن بر روي شهر خيلي زياد است نيروهاي موجود، مشكلاتي از جهت پشتيباني به ويژه آتش توپخانه دارند. تانك فارم ها و پالايشگاه نفت آبادان در زير گلوله‌هاي دشمن در حال نابود شدن است و شعله‌هاي آنها تا مسافت زيادي از منطقه را در شب روشن مي‌كند. اهالي آبادان اكثراً از شهر خارج شده اند. بقيّه نيز كه به علّت كمبود امكانات يا وابستگي داشتن به وسايل زندگي كه يك عمر زحمت كشيده اند هنوز باقي مانده اند، در اثر فشار دشمن طيّ چند روز آينده از شهر خارج خواهند شد. چون هر روز تعدادي از آنها در اثر اجراي آتش توپخانه دشمن مجروح يا شهيد مي‌گردند.

مسير خروجي اهالي آبادان از طريق ابوشانك، پس از عبور از رودخانه بهمنشير مي‌باشد. در اين قسمت آتش دشمن كمتر است ليكن مسافت زيادي را بايد طي كنند تا به جادّه اصلي آبادان ـ ماهشهر برسند.

گزارش گشتيهاي شناسايي به قرارگاه اروند ارسال شد. آن روز از قرارگاه اروند گزارش اطلاعاتي به گردان واصل نشد. طبق اطلاع از عواملي كه در شهر ماهشهر رفت و آمد داشتند در روز 29مهرماه59 يك فروند هواپيماي عراقي در بندر امام خميني(ره) توسّط پدافند هوايي نيروي هوايي ساقط مي‌گردد. پس از سقوط هواپيما، اهالي براي تماشا دور تكه‌هاي آن جمع مي‌شوند متأسّفانه در اثر انفجار باقي مانده لاشه هواپيما تعدادي از اهالي شهيد و مجروح گرديده بودند.

طبق اطلاع واصله از قرارگاه اروند، جنگهاي خياباني در روز سي ام مهرماه در خرمشهر به شدّت ادامه داشت، هر دو شهر (آبادان ـ خرمشهر) در طول شب و روز توسّط دشمن گلوله باران مي‌شد و چندين مرحله هواپيماهاي عراقي نقاط حسّاس اين شهرها را در طول روز بمباران نمودند كه تلفات، ضايعات و خسارات زيادي وارد   گرديده است. در اين روز گردان201 امداد ژاندارمري به فرماندهي سرهنگ دوّم دارايي به منطقة شادگان وارد شد و به فاصله نه چندان دور از گردان144 منطقة تجمّعي را اشغال كرد.

همچنين طبق اطلاعيّه ديگري كه در تاريخ يكم آبان ماه به گردان واصل گرديد؛ روز سي ام مهرماه جنگنده‌هاي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در چند مرحله، مناطق گسترش نيروهاي عراقي، يگانهاي پشتيباني و عقبة آنها را بمباران نموده تلفات و خسارات قابل توجّهي به دشمن وارد ساختند. اين عمليات در روحيّه رزمندگان به ويژه اهالي شهرهاي آبادان و خرمشهر تأثير فراواني داشته و سبب خوشحالي آنان گرديده است.

در روز يكم آبان ماه گردان144 خود را براي اجراي عمليات آماده مي‌كرد فرماندهان، آخرين وضعيّت سازماندهي، آماده به كار بودن سلاحها و تجهيزات را بازديد مي‌كردند. تا آن موقع به كارگيري نيروهاي مردمي در دسته‌هاي پياده و رزمي براي گردان تجربه نشده بود. آنان براي آمادرساني، تعميرات، رانندگي خودروها و تعدادي نيز در دستة بهداري به كار گرفته مي‌شدند. ليكن نيروهاي اعزامي از شهرباني و ژاندارمري هم چنين از ساير مراكز آموزشي چون آموزشهاي لازم را با سلاح همراهي فرا گرفته بودند در دسته‌هاي پياده سازماندهي مي‌شدند.

 

اعلاميه فرماندهي معظّم كلّ قوا و آماده شدن براي عمليات

در اين روز (اوّل آبان ماه سال 1359) اعلاميه اي از سوي فرمانده معظّم كلّ قوا حضرت امام خميني(ره) صادرگرديد مبني بر اين كه «حصر آبادان بايد شكسته شود.» فرماندهي قرارگاه اروند با دريافت اين پيام تاريخ ساز، شتاب بيشتري در آمادگي نيروها براي اجراي عمليات داده و بر همان اساس يك دستور آگهي به گردان 144 جهت اجراي مأموريت صادر نمودند.

در ارايه آخرين نكات آموزشي علاوه برآموزشهاي علمي و عملي كه توسّط فرماندهان گروهانها به افراد جمعي داده شده بود، به خاطر دارم من گردان را جمع كردم و ضمن تشريح چند نكته آموزشي، دو موضوع را به سربازان تأكيد نمودم:  

«يكي استفاده ازسلاحي كه دردست داريد براي كشتن دشمن، اين در صورتي ميسّر است كه آموزش خوبي ديده باشيد و عملاً در ميدان نبرد اين اعتماد به نفس را در خودتان به وجود بياوريد كه تيراندازي شما خطا ندارد. دوّم استفاده از زمين براي كشته نشدن يعني شما از كمترين عارضه زمين بايستي استفاده كنيد تا دشمن شما را نبيند و تير او به شما نخورد، حال اگر عارضة طبيعي وجود نداشت به اندازه جثّه خود خاك زمين را با بيل همراهي جابه جا كنيد تا توسّط دشمن ديده نشويد.

در استفاده از اسلحه اين مورد قابل توجّه است:  هنگام مقابله با دشمن كسي برنده است كه زودتر تير را به هدف بزند يعني سرعت و دقّت در تيراندازي مطرح است. اين دو بايستي توأم و با هم انجام گيرد.

حال اگر هر يك از شما صدها فشنگ بدون دقّت و هدف گيري به سمت دشمن تيراندازي كند تلفاتي به او وارد نخواهد ساخت يا احتمالاً تلفات دشمن بسيار اندك خواهد بود امّا از بُعد پشتيباني، آماده كردن يا ساخت مهمّات، رساندن آن از مبدأ به ميدان جنگ مستلزم زمان و نيروي كار بسيار زيادي است كه اقتصاد يك كشور در حال جنگ، كمتر مي‌تواند پاسخگوي آن باشد. لازم است كه به مسئله از ابعاد مختلف توجّه شود و بدانيد كه پشتيباني اقتصادي در نهايت سرنوشت ساز خواهد بود.»

بعد از دريافت دستور آگهي لازم بود آخرين اطلاعات را از منطقه داشته باشيم و فرماندهان گروهانها نيز با منطقة عمليات آشنا شوند.

در دستور آگهي واصله، منطقة عمليات «محور ماهشهر آبادان» نوشته شده بود.

 

منبع: گردان 144پیاده در آبادان، شاهین راد، فرض الله، 1383، عرشان، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده