سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (58)
«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» تازه مثل نو بسمل قدرى تأمل كن نخلها را ببين هنوز در بسمل عاشقان‏شان ايستاده شروه مى‏خوانند

*********

طرح…

گل يا گلوله

مسئله اين است

 در انتظار كدامين

 سپيده‏دمى

 وقتى كه شب

 براى ستاره‏ها

 مين خورشيدى

 كار مى‏گذارد

*********

كهن سرباز

 سرباز

 بوى كهنگى نمى‏دهد

 سرباز كهن است

 كهنه نيست

 و من با پيراهن

 برادر شهيدم

 به خواستگارى ارزشها مى‏روم

*********

 تو يونسى

 كه رد پايت

 هنوز رفتن را به

 سوى كربلا… نشانه مى‏رود

 و زائران بر رد پايت قدم مى‏گذارند (لشينى)

 اينجا دارالسلام عشق است

 السلام عليك يا ابا عبداللّه…

*********

 برپيشانى‏اش نوشته بود

 يا رسول‏اللّه

 توكل نمود، قدم در پيش نهاد (على توكلى)

 از كانال ماهى‏ها گذشت

 آشناى مجنون شد

 هنوز ليلى لبانش براى پدر مى‏خواند

 نصر من اللّه و فتح القريب

 مادرش شنيد و گفت:

 اليس الصبح بقريب…

*********

سيب‏ها رسيد

 رمز يا اللّه كه از بيسيم شنيده شد

 هيس هيس حسين حسين رضا رضا

 شنيدم

 گرا 20 درجه، صفر مرزى

 سمت قبله ساعت 12

 كال است سيب‏ها

 خرجش زياد كن

 زاويه را ببند

 200 پا به راست

 رسيد

 در دست ديدبان

 قطب‏نما

 از شوق كعبه رقص مى‏كند

منبع: معبر آسمان، افشار تویسرکانی، صالح، 1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده