گردان 144پیاده در نبرد آبادان

بخش هشتم: حركت به سمت بندر ماهشهر پس از دريافت دستور حركت به محل استقرار گردان برگشتم، براي جمع آوري...

پلی برای آزاد سازی خرمشهر

گفت و گو با امیر سرتیپ دوم ستاد میسر ارجمندی, معاون مهندسی نزاجا یکی از سوابق درخشان نیروی زمینی، عملکرد...

هدایت سال اول جنگ

سرتیپ سید ناصر حسینی (1) در هفته دفاع مقدس، آنچه بیش از همه ذهن جوان ایرانی را می کاود، این...

توقف ارتش متجاوز عراق؛ اساسی ترین بخش جنگ ( سرتیپ دوم کامبیز زندی )

طبق برآورد تخمینی، استعداد لشکرهای عراقی شامل هزار قبضه توپ، پنج هزار و ۴۰۰ دستگاه تانک و نفربر، ۴۰۰ قبضه...

سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (57)

«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» تازه مثل نو الدخيل بعد از فرار... وگريز... قتيل... قتيل... تنها پيراهن سپيدى بود كه بالا...

نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

بخش پنجاه و هفتم: ادامه عمليات در منطقه اهواز، سوسنگرد با وجود اين همه كمبود وسايل و تجهيزات و مشكلات،...

آب و آتش(27)

جوشن یک صدا فریاد شد: مرگ بر آمریکا (بخش دوم) با نزدیک شدن اولین بالگرد به ناوچه، دستور آتش دادم...